Levering elektrische veegvuilauto’s – NV Reinis – Aanbestedingsnieuws

Levering elektrische veegvuilauto’s – NV Reinis

Reinis is de afvalinzamelaar van alle inwoners in Nissewaard. Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in 2 percelen. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Het is toegestaan om op één of op beide percelen in te schrijven.

  • Perceel 1: Drie stuks elektrische veegvuilauto’s
  • Perceel 2: één elektrische veegvuilauto voorzien van zijbelading

Doel van onderhavige aanbestedingsprocedure is om een overeenkomst te sluiten die voorziet in de levering van de beschreven producten, tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Daarnaast fungeert de overeenkomst als basis voor aanvullende en vervangingsopdrachten die onder dezelfde voorwaarden worden geleverd. Per perceel zal met één inschrijver een overeenkomst worden gesloten. De opdrachtgever is in geen geval gehouden tot gunning en/of contractsluiting over te gaan. De
opdrachtgever kan eveneens gedeeltelijk afzien van gunning (door één of beide percelen niet te gunnen). De looptijd van de overenkomst is van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.

Bron: Tenderned donderdag 20 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276450

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *