IKEC Hoorn aannemer – gemeente Hoorn – Aanbestedingsnieuws

IKEC Hoorn aannemer – gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft het voornemen om de oude hockeyvelden (Nieuwe Steen) te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw en de komst van een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). In het IKEC wordt gespecialiseerd basisonderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie. Het IKEC is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte. Naast het IKEC is er op het terrein ruimte voor woningbouw. Het nieuwe IKEC vervangt vijf bestaande locaties binnen de gemeente Hoorn. De locaties zijn technisch verouderd en daardoor soms moeilijk toegankelijk en te gebruiken voor deze specifieke groep leerlingen. De gespreide ligging van de locaties maakt een daadwerkelijke integrale aanpak voor de specifieke onderwijsbehoefte lastig. Deze nieuwe locatie is daarom nodig vanuit de gedachte dat de leerlingen een modern en toegankelijk gebouw krijgen waarbinnen zij alle aandacht en begeleiding kunnen krijgen die voor hun specifieke zorg- en onderwijsvraag noodzakelijk is. Bij het IKEC worden ook twee sportzalen gebouwd. Deze worden gebruikt door de leerlingen van het IKEC, maar is na schooltijden beschikbaar voor sporten voor bezoekers. Deze aanbesteding ziet slechts op het te realiseren IKEC met sportvoorziening.

Het bruto kaveloppervlak bedraagt circa 1 ha. Rekening houdend met het talud rondom het eiland, parkeergelegenheid voor busjes, parkeerruimte voor halen en brengen door ouders en de loopzones resteert een kaveloppervlak van circa 5.000 m2
voor de realisatie van het IKEC en de sportvoorziening inclusief de benodigde buitenspeelruimte. De gemeenteraad van Hoorn heeft in november 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor dit project. De gemeenteraad heeft voor dit project nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld, vanwege de huidige ontwikkelingen in de bouwsector, zoals de grote stijging van materiaalprijzen, energieprijzen en loonkosten. Het uitvoeringskrediet wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2023
beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de vergunningverlening is de gemeente van plan begin oktober 2023 de realisatiewerkzaamheden aan te vangen.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie). De aanbestedende dienst zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen tot inschrijving. Samen met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen de geselecteerde gegadigden onder meer:
a. gunningleidraad en -matrix;
b. bestek;
c. concept aannemingsovereenkomst;
d. concept coördinatieovereenkomst.
Aan de geselecteerde gegadigden zal worden gevraagd een inschrijving te doen die onder andere bestaat uit:
a. een financiële aanbieding;
b. een open begroting;
c. een plan van aanpak;
d. een beschrijving uitvoeringsteam.

Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Om de beste prijs-kwaliteitsverhouding vast te stellen, zullen subgunningcriteria worden toegepast die
betreffen:
– kwaliteit, waaronder technische verdienste;
– de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht.

Bron: Tenderned woensdg 19 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276245

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *