Ophogen en herinrichten Ambachtenbuurt Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Ophogen en herinrichten Ambachtenbuurt Schiedam

Glasschuim / schuimglas
Foto: © Glasschuim Nederland B.V.

De Ambachtenbuurt is een woonwijk in het noorden van Schiedam, gelegen in de wijk  Woudhoek. De wijk is begin jaren ’80 van de vorige eeuw aangelegd. Daarmee is de  wijk relatief gezien nog jong, in vergelijking met de andere wijken die Schiedam ten  noorden van de rijksweg A20 heeft aangelegd sinds Schiedam begin jaren ’40 de  gemeente Kethel en Spaland annexeerde.

Het openbaar gebied is sinds de aanleg verzakt en dient opgehoogd te worden. De  bestrating is in grote delen van de wijk aan vervanging toe. Er is sprake van ernstige  oneffenheden. Vanwege de slechte kwaliteit van het bestratingsmateriaal is het niet  meer mogelijk om deze fatsoenlijk te beheren. Omdat er bij kleine reparaties grote  delen van de straat vernieuwd moeten worden.  Het is wenselijk om de functionaliteit  van de bestrating te vergoten; naast vervoersbewegingen het gereed maken voor  toekomstbestendige inrichting in termen van duurzaamheid. De gemeente heeft de  wens om de waterhuishouding klimaatadaptiever te maken. In verband met het  verduurzamen van de waterhuishouding heeft de gemeente ervoor gekozen een  gescheiden rioolstelsel toe te gaan passen. Daarnaast heeft de gemeente gekozen voor  het ophogen met een licht ophoog materiaal (glasschuim).

De belangrijkste elementen van het aanpakken van de wijk zijn globaal:

 • Ophogen en duurzame reconstructie van de openbare ruimte; zettingseis  gesteld op 25 cm over 30 jaar;
 • Klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en de waterhuishouding;
 • Openbaar groen, speelvoorzieningen en groenstroken;
 • Ophalen kabels en leidingen i.v.m. ophoging;
 • Borgen van de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de omgeving tijdens  uitvoering;
 • Het ondersteunen, motiveren en adviseren van de particuliere terreinen in het meegaan met het ophogen van hun tuinen en klimaatadaptiever maken.

Er is in de Ambachtenbuurt sprake van actieve en welwillende bewoners. Vanaf 2017 is er een uitvoerig participatieproject doorlopen met de klankbordgroep waaruit in 2019 het vastgestelde inrichtingsplan is gekomen.

Samengevat en globaal bestaan de werkzaamheden in deze aanbesteding uit:

 • Coördinatie aanleg nutsbedrijven
 • Het ondersteunen en ophalen van verschillende K&L tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
 • Verwijderen en afvoeren bestaande elementen verhardingen
 • Leveren en aanbrengen licht ophoogmateriaal (Schuimglas)
 • Ontgraven en aanbrengen zand en grond
 • Leveren en aanbrengen elementenverhardingen
 • Leveren en aanbrengen riolering incl. overzetten huisaansluitingen
 • Leveren en aanbrengen groenvoorzieningen
 • Leveren en aanbrengen van straatmeubilair
 • Overdracht naar de beheerafdelingen van de gemeente
 • Omgevingsmanagement.

Voor de werkzaamheden wordt rond eind september 2020 /begin oktober 2020 een bestek volgens RAW UAV aangeboden.
Daarnaast is belangrijk te weten omdat de werkzaamheden in een woonwijk plaatsvinden de opdrachtgever voor de gunning van de opdracht het criterium hanteert dat de inschrijver een plan overlegt waar expliciet wordt ingegaan en smart wordt beschreven hoe de uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie wordt georganiseerd.

Bron: Tenderned 8 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199763 en meer over Glasschuim 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *