Ook Veiligheidsregio Friesland gaat gebruik maken van Magenta – Aanbestedingsnieuws

Ook Veiligheidsregio Friesland gaat gebruik maken van Magenta

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Naast o.a. de veiligheidsregio’s Groningen, Haaglanden, Rotterdam Rijnmond gaat ook de Veiligheidsregio Friesland gebruik maken van het Geïntegreerd Brandweerzorg Managementsysteem van Magenta MMT. Dit blijkt uit een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf van de aanbesteder.

De opdracht omvat het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een op SAAS gebaseerd Brandweerzorg Managementsysteem. De oplossing moet de volgende processen gaan ondersteunen:

Inzicht geven in de geleverde repressieve brandweerzorg:

Voor dit hoofdproces zijn drie inhoudelijke elementen geïdentificeerd waar een toekomstige oplossing aan moet voldoen:

  • Alarmeren, opkomen en uitrukken
  • Registreren en inzicht geven in brandweerzorg
  • Vastleggen van blootstellingen

Het eerste element heeft de hoogste prioriteit. Deze informatiestroom is namelijk noodzakelijk om tot uitbetaling van de inzet voor repressie te komen. Voor de andere twee onderdelen is het wenselijk om inzicht te krijgen in wat een oplossing op dit gebied kan leveren en te toetsen hoe dit aansluit bij de wensen binnen de brandweerorganisatie. Het registreren en inzicht geven in brandweerzorg omvat niet de registratie en rapportage ten aanzien van opkomsttijden (in brede zin). Dit is al geregeld met de specifiek daarvoor ontwikkelde koppeling met het LMS en de aansluiting op de BI-omgeving van de regio.

Het vakbekwaam zijn:

Dit hoofdproces richt zich op het vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven en het doen van keuringen. Om deze deelprocessen op een goede manier uit te kunnen voeren zijn twee elementen geïdentificeerd waar een toekomstig oplossing aan moet voldoen:

  • – Het organiseren en plannen (van opleiden & oefenen/ keuringen)
  • – Registreren (van opleiden & oefenen/ keuringen)

Het vergoeden van vrijwillige verrichtingen en declaraties:

Dit hoofdproces richt zich op het uitbetalen van alle verrichtingen en activiteiten van een vrijwilliger die leiden tot een uitbetaling. Voor dit hoofdproces is één inhoudelijke element geïdentificeerd waar een toekomstig oplossing aan moet voldoen:

  • Vergoeden van inzetten, oefeningen & opleidingen en overige zoals vergaderen, schoonmaken tankautospuit, onderhoud, reiskilometers

Het Brandweerzorg Managementsysteem wordt ingezet voor ongeveer 1000 vrijwilligers en 150 beroeps brandweer mensen in de provincie Friesland.

– er is geen mededinging om technische redenen.

Er zijn voor de opdracht zoals beschreven slechts drie marktpartijen in de Europese markt die deze integrale oplossing met bijbehorende dienstverlening kunnen leveren. Uit recent marktonderzoek in 2018/ 2019 blijkt dat er slechts drie marktpartijen zijn die gereageerd hebben op een soortgelijke Europese aanbesteding voor een Brandweerzorg Managementsysteem. Een van deze marktpartijen heeft aangegeven geen opvolging te willen en kunnen geven aan verdere doorontwikkeling van hun product, wat voor Veiligheidsregio Friesland tot een ongewenste situatie leidt. Een keuze voor deze marktpartij is dan ook uitgesloten. Hierdoor blijven er nog slechts twee potentiële marktpartijen over. Een van deze twee marktpartijen heeft schriftelijk aangegeven niet in te gaan schrijven op een aanbesteding van Veiligheidsregio Friesland. Het betreft hier een eigen, interne, keuze van betrokken marktpartij en in deze dus niet te wijten aan Veiligheidsregio Friesland.

Daardoor rest Veiligheidsregio Friesland zich te richten op de overgebleven marktpartij die kan voldoen aan wat Veiligheidsregio Friesland beoogt, namelijk “Een centraal punt realiseren voor de repressieve medewerker en Brandweer Friesland waarin gedeeld eigenaarschap centraal staat bij het voorbereiden, registreren en verwerken van hun uitgevoerde taken.”

Magenta MMT B.V. is opgericht in april 1995 en ontwikkelt sindsdien hoogwaardige systemen voor de algehele organisatie rondom het beheren en verbeteren van de (vak)bekwaamheid van individuele medewerkers en de organisatie als geheel. De nadruk bij de dienstverlening ligt op het verzorgen van een totaalpakket, nl. Techniek + Kennis + Ondersteuning.

Bron: Tenderned 22 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181146

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *