Meedoen in de Stad – voor ouderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Meedoen in de Stad – voor ouderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Een van de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van ondersteuning aan inwoners om te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. In de huidige werkwijze zijn hiervoor een aantal productgroepen gedefinieerd, waarvoor contracten met aanbieders zijn gesloten.
Op dit moment zijn contracten gesloten voor:

  • Dagbesteding;
  • Ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren;
  • Ondersteuning bij de persoonlijke verzorging;
  • Logeren.

De contracten betreffen het leveren van maatwerkvoorzieningen aan de doelgroep ‘ouderen’. De indicatiestelling voor deze maatwerkvoorzieningen verloopt via ROGplus. De bovenstaande contracten hebben voor de drie MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)  in totaal een jaarlijkse contractwaarde van ongeveer € 2,5 miljoen. Tussen de 250 en 300 (unieke) oudere cliënten maken gebruik van een vorm van Wmo-ondersteuning. Door middel van deze aanbestedingsprocedure wil ROGplus, namens de MVS-gemeenten, nieuwe contracten sluiten die een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De inkoopprocedure heeft betrekking op bovenstaande productgroepen voor de doelgroep ouderen, dus wanneer de beperking gerelateerd is aan ouderdomsklachten. Er wordt geen strikte leeftijdsgrens gehanteerd. Recent is de opdracht gegund voor bovenstaande producten voor de doelgroep ‘niet ouderen’ ofwel problematiek die niet is gerelateerd aan ouder worden en voor ‘schoon huis’. Deze contracten hebben een ingangsdatum van 1 januari 2020.

ROGplus is in 1994 opgericht door de MVS-gemeenten om de toenmalige ‘wet voorzieningen gehandicapten (WVG)’ uit te voeren. De oorspronkelijke naam was: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (R.O.G). Met de uitbreiding /wijziging van taken is tijdens de invoering van de Wmo in 2006 gekozen voor de huidige naam: ROGplus. De organisatie is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling en een stichting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de drie wethouders van MVS-gemeenten die maatschappelijke ondersteuning in hun portefeuille hebben. ROGplus voert namens de MVS-gemeenten een deel van de ‘Wet
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’ uit. Taken op het gebied van onder andere indicatiestelling en inkoop van de Wmo maatwerkvoorzieningen zijn door de MVSgemeenten gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling. De stichting ROGplus voert
deze taken uit op basis van verkregen mandaat van het gemeenschappelijk orgaan.

Bron: Tenderned 22 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181162

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *