Ook Universiteit Maastricht ontdekt frauderende hoogleraar door aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Ook Universiteit Maastricht ontdekt frauderende hoogleraar door aanbesteden

Aan de Universiteit van Maastricht is een hoogleraar ontslagen nadat bleek dat een aan hem gelieerd bedrijf, Interface met voorkennis heeft ingeschreven op een openbare aanbesteding. Kosten, die ten laste zouden moeten komen van Interface zijn volgens een intern kostenonderzoek gefactureerd aan de UM en voor akkoord getekend, door de hoogleraar. Ook is niet bekend of de gevraagde grondstoffen werkelijk geleverd zijn. 

Het interne kostenonderzoek concludeert dat er een hoge mate van belangenverstrengeling bestaat tussen het feit dat eiser aandeelhouder is van [naam bedrijf 1] (Interface) en zijn rol van principal investigator van het Interreg project [naam project]. Interface deed mee aan de aanbesteding van het project zonder dat melding is gemaakt van de ‘dubbelrol’ van de hoogleraar. 

Dagblad de Limburger bericht aanvullend dat het om het project BioMIMedics zou gaan en dat er nog vier universiteiten betrokken zijn bij de aanbesteding. De hoogleraar is aandeelhouder van het bedrijf dat biomateriaal levert.

De rechtbank is van oordeel dat eiser melding had moeten maken van het feit dat hij (indirect) aandeelhouder was van Interface. In de integriteitsparagraaf (5.12) van het ‘aanbestedingsdocument’ van de UM staat immers vermeld dat de Inschrijver “bij zijn inschrijving dient te melden of personen werkzaam bij de UM, bij wijze van nevenfunctie werkzaam zijn bij de Inschrijver.” Indien dit zou kunnen leiden tot ongewenste (commerciële) belangenverstrengeling kan dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijver van de aanbestedingsprocedure.

De hoogleraar heeft bezwaar gemaakt tegen het ontslag, onder meer omdat hij de nevenactiviteiten op de website van de universiteit heeft vermeld en niet te kwader trouw heeft gehandeld, maar deze bezwaren zijn door de Rechtbank van Maastricht ongegrond verklaard.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:1964

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *