Overheid heeft te weinig kennis over aanbesteden open source software – Aanbestedingsnieuws

Overheid heeft te weinig kennis over aanbesteden open source software

De overheid heeft te weinig kennis over het aanbesteden van open source software. Dat bericht PIANOo naar aanleiding van een kamerbrief van Plasterk over enkele kamermoties en een rapport voor het gebruik van open source software.

De onderzoekers van het rapport Kenniscentrum open source software constateerden, dat er binnen het aanbestedingsproces nog weinig structurele kennis bestaat over open source software. Daarnaast constateren zij dat kennis omtrent open source software in zijn algemeenheid te gefragmenteerd is en te weinig met elkaar wordt gedeeld. Op basis van deze constateringen komen de onderzoekers van het rapport met drie aanbevelingen:
1. Kom met een verwijsindex naar open source software-expertise
2. Zet een centrale plek neer voor overheidssoftware
3. Bundel kennis rond aanbestedingen

Minister Plasterk heeft daarop laten weten dat alle kennis rondom aanbestedingen al gebundeld is bij PIANOo (het Aanbestedingsexpertisecentrum, dat deze week zijn Marktdossier ICT sterk heeft uitgebreid, zie PIANOo publiceert marktdossier ICT)

Kennis van open source is er voldoende in de markt, volgens de brief van Minister Plasterk. jWat wél specifiek voor de overheid is, zijn de juridische regels waaraan moet worden voldaan. De overheid heeft een andere verantwoordingsstructuur, kent regelgeving en verplichtingen van een Europese aanbesteding en dient daarin transparant te zijn.

“Dat betekent dat bij de aanschaf van software er veel specifieke regelgeving is die alleen op de overheid van toepassing is. Veel respondenten hebben aangegeven dat zij de kennis daaromtrent moeilijk kunnen vinden. Het bundelen en aanbieden van kennis helpt daarbij. In het verlengde daarvan geldt dit ook voor aanbestedingen.”

Het huidige beleid geeft open source geen gelijkwaardige kans in aanbestedingen. Volgens Minister Plasterk “schort het hier aan kennis”. Minister Plasterk is dan ook voornemens een ambtelijk kennisnetwerk op te zetten dat kennis verzamelt en beziet hoe het kennisniveau onderhouden wordt en ter beschikking wordt gesteld.

Blijkens de kamerbrief is die taak om het inkopen te professionaliseren, bij PIANOo neergelegd. “Met PIANOo wordt gesproken om de opbouw en het uitdragen van hun kennis over open source software te verbeteren. Het ambtelijk kennisnetwerk kan daarbij van dienst zijn.”

Bron: Kamerbrief Stand van zaken diverse moties digitale overheid, 28 februari 2017, kenmerk 2017-0000095476

Zie ook:
https://www.pianoo.nl/actueel/nieuws/overheid-heeft-te-weinig-kennis-over-aanbesteden-open-source-software 
“Het huidige Rijksbeleid schrijft voor dat open source software een gelijke kans moet hebben in Rijksaanbestedingen. Uit het rapport blijkt dat het beleid onvoldoende bekend is en dat aanbesteders beperkte kennis hebben van open source software. PIANOo heeft een marktdossier specifiek over de inkoop van ICT.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *