Ontwikkeling Vlijweide Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling Vlijweide Dordrecht

Ill: Gemeente Dordrecht

Het project Vlijweide wordt door middel van nationale aanbesteding in de vorm van een niet-openbare procedure in de markt gezet. Daarmee beoogt gemeente Dordrecht biedingen te verkrijgen waarmee zij met het gunningscriterium “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” op basis van Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding een partner kan selecteren en contracteren die het perceel afneemt en ontwikkelt binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden.

De Gemeente heeft de grondwaarde voor het perceel vastgesteld op € 6.300.000,= te vermeerderen met BTW (prijspeil 2020).
Hierbij wordt uitgegaan van de ontwikkeling van het gebied met toevoeging van innovaties conform de bij de aanbestedingsdocumenten gevoegde Bouwenvelop. Als u een bod doet dat hoger is dan de door de Gemeente vastgestelde minimale grondwaarde, dient u dat bod te garanderen.
Op de overeenkomst zijn de voorwaarden zoals vastgelegd in de Aanbestedingsdocumenten van toepassing. Koop-, Leverings-, Betalings- en/of andere algemene voorwaarden – hoe dan ook genaamd- van deelnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien u deelneemt aan de aanbesteding stelt u zich reeds garant voor een juiste en volledige uitvoering van de ontwikkeling, realisatie en financiering van het project conform het plan dat u tijdens de aanbesteding hebt ingediend.

De nieuwe Dordtse villawijk tussen de Noordendijk en de Vlij in Dordrecht kunnen 50 tot 70 klimaatbestendige woningen worden gebouwd in een groen getijdegebied aan het water. Momenteel is dit een braakliggend terrein.

Bron: Tenderned 15 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197722

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *