Aannemer nieuwbouw Politiehuisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Aannemer nieuwbouw Politiehuisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn

Foto: Politie

In het transitieakkoord is vastgesteld één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO1) te vormen met maximaal tien meldkamerlocaties met een landelijke gestandaardiseerde werkwijze. Apeldoorn is voor Oost-Nederland aangewezen als één van de tien meldkamerorganisaties. De
huidige meldkamerlocaties Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Hengelo worden samengevoegd tot één centrale meldkamer, waarvoor nieuwe huisvesting gerealiseerd dient te worden. De meldkamer zal gebouwd worden op het naastgelegen perceel aan de Europaweg 79 te Apeldoorn. Het huidige politiekantoor aan de Europaweg 79 blijft gehandhaafd en blijft buiten de scope van dit project
. De nieuwbouwlocatie zal voorzien in passende huisvesting voor de Meldkamer Oost Nederland, inclusief enkele politiediensten. De Politie, Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO), de vijf Veiligheidsregio´s en de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) werken samen in de meldkamer. Hier worden alle meldingen voor Oost-Nederland aangenomen die via het alarmnummer 112 binnenkomen. De meldkamer speelt een cruciale rol in geval van een crisis- of noodsituatie. De meldkamer functioneert als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en hulpverlener. Daarnaast is er capaciteit beschikbaar om te alarmeren, informatievoorziening op te zetten, leiding te geven en hulpverlening te coördineren in de eerste fase van een incident. Het project is gedefinieerd als het ontwerpen en realiseren van nieuwbouw voor de LMO en twee politiediensten inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen op het terrein. De terreinoppervlakte bedraagt circa 10.000 m2. Het bruto vloeroppervlak van het nieuwe pand is op basis van de huidige scope circa 5.500 m2 verdeeld over zes bouwlagen. Het gebouw krijgt in hoofdlijnen de volgende functies: meldkamer met 62 meldtafels, kantoorruimte, kleedruimte met douchegelegenheid en lockers, vergaderruimte, algemene, technische en facilitaire ruimtes en parkeervoorzieningen op het terrein.
In het gebouw zal rekening gehouden moeten worden met verschillende zoneringen van gebruikersgroepen (LMO, politiediensten en bezoekers/publiek) en verschillende beveiligingszoneringen. Het eindproduct moet doelmatig en functioneel zijn. Het huisvestingsconcept bij de planvorming is ‘Activiteiten Gerelateerd Werken’ (AGW) om de huisvesting zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken binnen een organisatie in verandering.Het binnenklimaat, de verlichting en akoestiek zijn belangrijke randvoorwaarden voor de toekomstige gebouwgebruikers. Verder zullen 24-uurs gebouwgebruik en de gebouwbeveiliging belangrijke aandacht vragen. Het gebouw heeft een bijzonder architectonisch ontwerp: een
uitkragende staalconstructie met betonvloeren, veel transparante geveldelen en een cascaderend atrium.

Deze Opdracht omvat de aanneming van werk van de nieuwbouw van de politiehuisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn, inclusief buitenruimte, nutsvoorzieningen en parkeervoorziening. De aanneming van Werk omvat alle hierbij benodigde disciplines.
Tot de integrale Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

 • Het verzorgen van een bouwplaatstekening met alle bijbehorende voorzieningen;
 • De verantwoordelijkheid voor de integrale, multidisciplinaire uitvoering conform het Bestek;

Tot deze integrale uitvoeringsopdracht behoren in hoofdlijnen (niet limitatief):

 • Inrichten terrein;
 • Grondwerk;
 • Aanbrengen kabels en leidingen en mantelbuizen;
 • Fundering;
 • Ruwbouw;
 • Constructie;
 • Afbouw;
 • Het realiseren van het inbouwpakket van scheidingswanden, plafonds,afwerkingen, sanitaire groepen, volgens het ontwerp;
 • Het realiseren van alle de werktuigkundige, elektrotechnische en data-installaties, waaronder een aantal redundante installaties die niet mogen uitvallen;
 • Realisatie gevel;
 • Leveren en aanbrengen van vaste inrichtingselementen waaronder maar niet beperkt tot pantry, kantoorlockers en repromeubel(s);
 • Verzorgen coördinatie totale uitvoeringsproces en coördinatie derden c.q. directieleveringen;
 • Maken van werktekeningen;
 • Verzorgen van revisiedossier en revisietekeningen volgens het Autocad-protocol van de Politie en de checklist AOO;
 • Onderhoudstermijn (UAV)
  – Bouwkundige delen: 6 maanden na oplevering;
  – W- en E-installatie: 12 maanden na oplevering;
  – WKO-installatie: 36 maanden na oplevering;

Niet tot de scope van de Opdracht behoren

 • Het realiseren en leveren van losse inrichtingselementen (meubels);
 • Het leveren van AV-middelen.

Bron: Tenderned/Negometrix 12 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197619

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *