Architectenselectie Nieuwbouw Capellen Campus Zwolle – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie Nieuwbouw Capellen Campus Zwolle

Stichting OOZ ( Openbaar Onderwijs Zwollen en regio) organiseert een Europese aanbesteding conform de niet-openbare procedure bestaande uit een selectiefase en een gunningsfase, om te komen tot een ontwerpovereenkomst met een architectenbureau dat voldoende expertise heeft  voor het ontwerp van de nieuwbouw van de Capellen Campus in Zwolle op basis van een door de opdrachtgever aangeleverd programma van
eisen.

De Capellen Campus (CC) is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). De OOZ) (www.ooz.nl) bestaat uit ca. 40 scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs. OOZ beschikt over een eigen Integraal Huisvestingsplan (IHP). Vanuit dit huisvestingsplan is besloten om voor de Capellen Campus een nieuwe huisvesting te realiseren welke aansluit bij de onderwijsvisie en voldoet aan de hedendaagse eisen. Het huidige gebouw is bouwtechnisch en functioneel afgeschreven.

De Onderwijsvisie van de Capellen Campus is kort samengevat: “Samen durven bewegen”. Om deze visie te realiseren is het onderwijs om de leerling heen georganiseerd. De leerling is op de Campus in de gelegenheid om onderwijs te kiezen dat het beste past. De leerling heeft keuze uit 3 onderwijsconcepten die ieder als een eigen school zijn georganiseerd en tegelijkertijd onderdeel uitmaken van een groter geheel, de Campus:
Van der Capellen Scholengemeenschap mavo, havo en vwo. Elke opleiding is ook als een tweetalige (Engels) opleiding te volgen (1.097 leerlingen) Onderwijsroute MENS& (vrije school) voortgezet onderwijs Hier kunnen leerlingen ook mavo, havo en vwo volgen waarbij een gedeelte van de lessen in de klassen van de Van der Capellen SG plaatsvindt. Deze leerlingen volgen onderwijs gebaseerd op de visie van Steiner, zoals onder andere periode onderwijs. Dit is een kleinschalig concept (90 leerlingen). Het perspectief Route 10-14  biedt onderwijs op maat aan voor leerlingen die hun schoolkeuze willen uitstellen (mavo/havo/vwo).Leerlingen kunnen op hun 10e jaar starten (groep 7 basisschool) en tot hun 14e jaar blijven om daarna in klas 3 van het voortgezet onderwijs hun route te vervolgen. Deze route bestaat uit circa 170 leerlingen met een sterk verwachte groei. 

Het nieuwe schoolgebouw krijgt een omvang van circa 9.233 vierkante meter bruto vloeroppervlak gebaseerd op 1.357 te huisvesten leerlingen. Het nieuwe gebouw wordt een efficiënt en compact gebouw, waarbij het aantal m2 overeen komt met het Programma van Eisen. Voor bewegingsonderwijs wordt een sportzaal met 2 velden inclusief ondersteunende ruimten gerealiseerd van tenminste 1.118 m². Het terrein heeft een omvang van 9.611 vierkante meter en is gelegen in het oostelijke deel van de kavel kadastraal bekend als H 3165 grenzend aan de Middelweg en Bachlaan indicatief in roze gearceerd op de afbeelding hieronder.

Illustratie: OOZ

De gemeente Zwolle en OOZ zien meerwaarde in het benutten van de schoolgebouwen als wijkvoorziening. Het ontwerp moet voorzien in multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw door het centraal situeren van multifunctioneel inzetbare ruimten gelegen nabij de entree. Op deze wijze worden schoolgebouwen ook in de avonduren, weekenden en schoolvakanties benut. De sportzaal is (minimaal) bereikbaar via eigen entree zonder betreding van het schoolterrein en schoolgebouw met zelfstandige toegang tot de benodigde nevenruimten.

De opdracht behelst voor de architect in hoofdzaak het uitwerken van een Programma van Eisen (PvE) tot Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) waarbij architectonische, bouwkundige en constructieve ontwerpwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Dit geschiedt in een ontwerpteam, waarin naast de architect, ook een installatieadviseur en adviseur bouwfysica en duurzaamheid deelnemen. De constructieve werkzaamheden vormen onderdeel van de opdracht van de architect. De overige adviseurs van het ontwerpteam., zijnde adviseurs installaties en bouwfysica/duurzaamheid zullen door de opdrachtgever separaat worden aanbesteed. De opdracht voor het bouwkundige ontwerp (bestaande uit de architectonische, bouwkundige en constructieve ontwerpwerkzaamheden) is niet verdeeld in percelen, omdat de omvang en samenhang van het project zich hiermee niet verhoudt. Aanbestedende dienst wenst één gegadigde te contracteren voor de uitvoering van de bouwkundige
ontwerpopdracht. Het vorenstaande laat onverlet de mogelijkheid in te schrijven in een samenwerkingsverband.

Bron: tenderned 15 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197817

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *