Ontwikkeling percelen Eikenhof Heemstede – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling percelen Eikenhof Heemstede

fragment tekening uit bijlage 7 ©Heemstede 2023

De gemeente Heemskerk start een partnerselectieprocedure voor twee percelen grond op de locatie Eikenhof 2. De gemeente wil één of meerdere partijen selecteren, voor het ontwikkelen van een kwalitatief hoogstaand plan. Heemstede heeft op Tenderned dee aanbesteding gepubliceerd in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog.

Het onderwerp van deze selectieprocedure betreft twee deelgebieden (Deelgebied A en Deelgebied B), beide onderdeel uitmakend van het perceel plaatselijk bekend Marquettelaan ongenummerd Heemskerk, kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie D, nummer 2179, gedeeltelijk ter grootte van:

Deelgebied A: circa 6.465 m2

Deelgebied B: circa 23.160 m2

en zoals weergegeven op de als Bijlage 7 aan de selectieleidraad gehechte kaart.

In Deelgebied A kunnen maximaal 32 meergeneratiewoningen worden gerealiseerd. In Deelgebied B kunnen minimaal 52 woningen worden gerealiseerd.

De partij(en) moet(en) aantoonbare ervaring met projecten met een dergelijke omvang hebben en kunnen overtuigen dat hun plan het beste voorstel is voor deze unieke locatie in de gemeente. Belangrijk onderdeel bij het proces is participatie. Ook hierin moet(en) de partij(en) zijn/hun kwaliteiten kunnen laten zien.

Bron: TenderNed, 20 april 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *