Ontwikkeling agroforestry (boslandbouw) Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling agroforestry (boslandbouw) Noord-Brabant

van Gogh Nationaal Park. Bron: Provincie Noord-Brabant

In het Van Gogh Nationaal Park in oprichting (https://www.vangoghnationalpark.com/) sluiten agrariërs en de maatschappij een nieuw partnerschap. In dit gebied werkt de provincie met het project Brabants Bodem (Brabants Bodem) samen aan een gezond en leefbare omgeving waar de (voedsel)productie in evenwicht is met het maatschappelijk belang en met het belang van de toekomstige generaties die ook graag agrarisch ondernemer willen worden. Het aanplanten van meer bomen in de vorm van agroforestry systemen draagt bij aan deze doelen. Met agroforestry worden bomen en/of struiken gecombineerd met andere landbouw- gewassen of -systemen.

Het doel hierbij is dat er zowel ecologische als economische meerwaarde ontstaat. Bomen zijn goed voor bodem, biodiversiteit en verbreden het verdienmodel van boeren. Dat sluit aan bij de missie van Brabants Bodem waarin we een versterkte landschappelijke en ecologische kwaliteit van het Van Gogh Nationaal Park i.o. verbinden aan een versterkt economisch perspectief voor agrarische ondernemers. De dienst houdt het volgende in: Het selecteren en adviseren en uiteindelijk realiseren van 25 voorbeeldbedrijven agroforestry binnen Van Gogh Nationaal Park i.o. Het doel van deze aanbesteding is dat er eind 2023 minimaal 25 voorbeeldbedrijven, resulterend in minimaal 25 ha agroforestry ingericht (aangeplant) en operationeel is. De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst voor diensten. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, en gaat in op 1 juli 2021. De opdracht is niet verdeeld in percelen. Geïnteresseerden kunnen zich alleen inschrijven voor de gehele opdracht. 

Vragen ter verduidelijking van deze aanbesteding kunt u uiterlijk op 26 maart 2021 stellen. U gebruikt hiervoor de vraag en antwoord module van TenderNed. De provincie beantwoordt alle vragen schriftelijk in een zogenaamde nota van inlichtingen. De nota van inlichtingen zal naar alle partijen worden gestuurd die in het kader van deze meervoudige aanbestedingsprocedure het verzoek hebben ontvangen om een offerte in te dienen. De nota van inlichtingen maakt deel uit van dit beschrijvend document. Vragen die na de uiterste datum voor het stellen van vragen worden ingediend worden in principe niet in behandeling genomen. Op deze wijze kunt u ook vragen stellen en suggesties doen ten aanzien van de conceptovereenkomst. De provincie bepaalt welke opmerkingen of suggesties zij honoreert. In de nota van inlichtingen maakt de provincie bekend of de conceptovereenkomst naar aanleiding van vragen of wijzigingsvoorstellen wordt aangepast.

U baseert uw inschrijving op de voorwaarden, specificaties en beschrijvingen zoals opgenomen in het beschrijvend document. Alle eerder in dit verband aangeboden documenten en gemaakte afspraken komen hiermee te vervallen. U gaat in op alle opgenomen eisen en wensen die de provincie heeft geformuleerd ten aanzien van de te leveren prestatie. Door een inschrijving te doen, bevestigt u akkoord te zijn met alle in het beschrijvend document opgenomen eisen en wensen die de provincie heeft geformuleerd ten aanzien van de te leveren prestatie. De provincie beoordeelt deze aanbesteding op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). EMVI is de verzamelnaam voor drie gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding (beste pkv/bpkv), levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs. De provincie hanteert bij deze aanbesteding het gunningscriterium:  ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding ‘ . De provincie voert geen prijsonderhandelingen. Dit houdt in dat u de prijs volledig bepaalt in uw inschrijving. U krijgt dus slechts één gelegenheid om een concurrerende prijs aan te bieden.

Bron: Tenderned 12 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222069

Meer over Agroforestry (boslandbouw) https://www.agro-forestry.nl/agroforestry/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *