Ontwerpwerkzaamheden t.b.v. “Glashoes” Tubbergen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpwerkzaamheden t.b.v. “Glashoes” Tubbergen

Figuur: Gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen is voornemens om op huidige locatie van het gemeentehuis nieuwbouw t.b.v. het Glashoes te realiseren. Ten behoeve van de ontwerpwerkzaamheden is de gemeente voornemens één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

De aanbestedende dienst is voornemens een volledig ontwerp (tot en met uitvoeringsgereed ontwerp/bestek) te laten opstellen door de architect dat na afronding in de markt wordt gezet op basis van een traditionele contractvorm (UAV 2012). Vooralsnog is de opdracht gebaseerd op een gefaseerd traditioneel proces (VO, DO, TO, etc.). De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om na het VO over te gaan tot een andere contractvorm.

In 2015 is in Tubbergen het proces Tubbergen Bruist gestart waarin samen met een lokale groep aan betrokken inwoners en ondernemers gewerkt wordt aan de versterking van de sociaaleconomische positie van Tubbergen. Eén van de thema’s betreft het verlevendigen van het Raadhuisplein. Het gemeentehuis neemt een prominente plek in aan het plein. Mede omdat er ook ruimte vrijkomt in het gemeentehuis is het project ‘nieuwe rol gemeentehuis’ opgestart.

Er is in 2017 een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om ruimtes te benutten of te creëren in het gemeentehuis Tubbergen, zodat nieuwe meer levendige functies kunnen worden toegevoegd en het maatschappelijke leven zich nog meer rond het Raadhuisplein zal concentreren.

In het najaar van 2017 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden om geïnteresseerde partijen de mogelijkheid te bieden hun interesse te tonen voor het Glashoes. Op basis van de uitkomsten heeft het college van B&W in februari 2018 het definitief concept voor het Glashoes vastgesteld. Het concept betreft een mix van verschillende functies die onder te verdelen zijn in drie pleinen: Het Maatschappelijk Plein, het Kunst & Cultuurplein en het Horecaplein.

In het Glashoes worden de volgende gebruikers gehuisvest:
Vaste gebruikers:

  • Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen/Gemeente Tubbergen
  • Politie Twente
  • WIJ in de Buurt
  • Hof van Tubbergen
  • Bibliotheek Tubbergen
  • Dorpshuis (mogelijk vaste gebruiker)

Medegebruikers:

  • Heemkunde

Bron: Tenderned: 8 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184534

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *