Levering en onderhoud hekwerken en toegangspoorten Venlo – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud hekwerken en toegangspoorten Venlo

Kerkhoflaan Tegelen (Kerkhof)
Foto: Gemeente Venlo

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer die in staat is om hekwerken en toegangspoorten te leveren en daarop het benodigde onderhoud te plegen. De plaats van de uitvoering is (de gemeente) Venlo.

De gemeente Venlo is in het bezit van diverse soorten installaties en (sport)objecten welke zijn afgesloten door een hekwerk (met toegangspoort). Deze hekwerken hebben als doel om o.a. onze bezittingen te beschermen, maar ook om gevaarlijke situaties te voorkomen. Op enkele locaties staan automatisch bewegende installaties. Om hekwerken en poorten in stand te houden moeten deze onderhouden worden. Hiermee bedoelen we dat de hekwerken gesloten dienen te zijn, geen beschadigingen aanwezig zijn en eveneens geen gaten aanwezig zijn. Tevens moeten de toegangspoorten deugdelijk werken.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • Preventief mechanisch en elektrisch onderhoud aan toegangspoorten;
  • Correctief mechanisch en elektrisch onderhoud aan hekwerken en toegangspoorten;
  • Leveren en plaatsen van nieuwe hekwerken/poorten/ballenvangers.

De bestaande en nieuwe hekwerken en poorten moeten zo goed mogelijk onderhouden worden. Het doel van de aanbesteding is om één raamcontractant te contracteren die het preventief onderhoud aan alle elektrische poorten en correctief onderhoud aan alle hekwerken en
poorten verzorgt, inclusief het afhandelen van storingsmeldingen aan elektrische poorten, het herstellen van schades aan hekwerken en poorten, het plaatsen van nieuwe hekwerken en poorten en ballenvangers (dat mogen ook reeds gebruikte materialen zijn, die voldoen aan de voorschriften voor nieuwe materialen) binnen de scope van de opdracht. In 2017 is circa € 50.000 en in 2018 circa € 60.000 aan deze werkzaamheden besteed. Het maximumbedrag dat in het kader van deze raamovereenkomst gedurende de maximale looptijd van de raamovereenkomst door opdrachtgever kan worden besteed bedraagt €300.000,- excl. BTW.

De overeenkomst voor Hekwerken wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. Optioneel kan de gemeente Venlo eenzijdig besluiten de overeenkomst met twee keer met één jaar te verlengen. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 mei 2020 in werking treedt.

Bron: Tenderned 8 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184549

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *