Ontwerp, realisatie en onderhoud gemeentewerf en afvalbrengstation Noordenveld – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp, realisatie en onderhoud gemeentewerf en afvalbrengstation Noordenveld

De beoogde locatie voor de gemeentewerf en afvalbrengstation aan de Ekkelkamp te Roden. Foto: Google Streetview

De gemeente Noordenveld wenst de realisatie, het onderhoud van de gemeentewerf en afvalbrengstation middels een DBM-methode (Design,Build & Maintain)  aan te besteden. Zij is voor dit project op zoek naar de daartoe meest gekwalificeerde partij of partijen om mee samen te werken. Hiervoor volgt zij een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Na afronding van de voorselectie zullen maximaal vijf inschrijvers worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. In het programma van eisen is het project nader gespecificeerd. 

Met deze aanbesteding beoogt de opdrachtgever een goede samenwerkingspartij te vinden die met de gemeente kan meedenken, haar kan stimuleren en waar nodig sturen, in de realisatie van een nieuwe gemeentewerf en afvalbrengstation en een doeltreffende, duurzame, kostenefficiënte en prettige wijze van instandhouding van het gerealiseerde voor de 15 jaren na oplevering van het gebouwde. Geen (tot weinig) energiekosten is het uitgangpunt en de inzet van lokale partijen alsook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is eveneens een belangrijk item van de opdracht. Het geheel moet uitgevoerd en beheerd worden op een juridisch correcte en transparante wijze en optimaal kostenefficiënt (kosten-baten).
De opdrachtgever huurt middels deze opdracht deskundigheid, materiaal, materieel en arbeidstijd in voor het realiseren van de doelstelling.

Voor het gehele proces van voorbereiding en uitvoering, inclusief de bouwaanvraag heeft de gemeente een plafondbudget vastgesteld van €9.000.000,- excl. BTW. 

Bron: Tenderned 1 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220922

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *