Ontwerp nieuwbouw permanente militaire presentie te St. Maarten – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp nieuwbouw permanente militaire presentie te St. Maarten

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

Curaçao en Sint Maarten zijn sinds 10 oktober 2010 zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, naast Nederland en Aruba. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere Nederlandse gemeenten. Het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden gaat uit van de gelijkwaardigheid van de tot het Koninkrijk behorende landen. Dit heeft ook betrekking op de
mogelijkheid om rechtstreeks beroep te kunnen doen op de krijgsmacht. Sint Maarten behoort met Saba en St. Eustatius tot de bovenwindse eilanden. Op de bovenwindse eilanden was met uitzondering van de Koninklijke Marechaussee geen militaire vertegenwoordiging aanwezig. Met de ontwikkeling van een lege kavel tot een volwaardige kazerne komt er voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Mariniers (CZSK) huisvesting en krijgt de aanwezigheid van de Nederlandse krijgsmacht op Sint-Maarten het beoogde permanente karakter.

Het doel van de opdracht is:
Het realiseren van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp/ bestek op basis van de door het RVB verzorgde architectonische ontwerpdiensten en het technisch programma van eisen voor een permanente huisvesting voor zowel CZSK als de KMar. Naast kantoorruimte is er behoefte aan opslag-, stalling, les- en onderhoudsruimte. De locatie dient ruimte te bieden aan diverse voertuigen en vaartuigen.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Technisch ontwerp van een gebouw waarin de volgende fasen zijn te onderkennen:
• Voorlopig Ontwerp;
• Definitief Ontwerp;
• Technisch Ontwerp/ Bestek (STABU).

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:
– Passend bij de eindgebruikers
– Afgestemd op de omgeving
– Duurzaam, robuust en toekomstbestendig
– Low-tech bouwen

Overzicht algemene kenmerken
Oppervlakte: circa 1.940 m² bvo (nieuwbouw)
Disciplines:
• Bouwkunde
• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechnisch
• Constructie
• Bouwfysica en akoestiek
• Brandveiligheid
• Landschap en terreininfra
• Duurzaamheid
• Bouwkosten

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 26 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292688

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *