Bouwkundig hoofdaannemer vernieuwbouw KC Buitenhof Leiderdorp – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig hoofdaannemer vernieuwbouw KC Buitenhof Leiderdorp

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

KC Buitenhof. Impressie: © Gemeente Leiderdorp

Met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan 2021-2026 heeft gemeente Leiderdorp stappen gezet naar de aanpassing van de onderwijshuisvesting in Leiderdorp. “In de wijk Leiderdorp Noord zijn de volgende locaties voor het basisonderwijs gehuisvest:
– De Hobbit;
– ’t Bolwerk.
Beide scholen zijn gehuisvest in één gebouw, samen met een gymzaal. Het gebouw is gerealiseerd in 1991 en in 2016 uitgebreid in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. Het gebouw kent de nodige bouwkundige problemen. De kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen is slecht waardoor lekkages en gebreken ontstaan. De functionaliteit van het gebouw is redelijk, de gebruikers zijn tevreden. De grootte van het plein en de aanwezigheid van een gymzaal wordt als prettig ervaren. Echter kent het gebouw vele hoekjes, weinig bergruimte en zijn er klachten over de temperatuur en ventilatie in de klaslokalen.

In het Integraal Huisvestingsplan is aangegeven dat vernieuwbouw van de locaties van de Hobbit en ’t Bolwerk de voorkeur verdiend ten opzichte van nieuwbouw. Met vernieuwbouw wordt de kwaliteit van het gebouw (inclusief gymzaal) weer op peil gebracht. Het gebouw wordt tevens uitgebreid met ruimten voor kinderopvang. Het gebouw waar de kinderopvang momenteel gehuisvest is, valt daarmee vrij en biedt ruimte voor woningbouwontwikkelingen. De vernieuwbouw van de Hobbit, ‘t Bolwerk en de gymzaal met de integratie van kinderopvanglocatie Buitenhof noemt aanbesteder vanaf hier “Kindcentrum Buitenhof”.
Doel van de vernieuwbouw is een toekomstbestendig gebouw realiseren waarin kinderen zo min mogelijk fysieke drempels ervaren, die groei en verbinding van de participanten naar elkaar toe niet in de weg staat, maar juist stimuleert. Het belang van het kind als onderdeel van het gezin staat voor op, waarbij het gebouw met de participanten een onderdeel vormen van wijk Buitenhof/ Leiderdorp-Noord.

Voor de realisatie van het Voorlopig ontwerp (VO) zoeken wij een bouwkundig hoofdaannemer die in een bouwteam met zijn eigen installateur en eigen andere noodzakelijke adviseurs het Voorlopig ontwerp (VO) naar Definitief ontwerp (DO), Technisch ontwerp (TO) en realisatie kan en zal brengen in samenwerking met de reeds gecontracteerde architect Topos B.V.
Door de reeds aanwezige architect (Topos B.V.) is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de vernieuwbouw van KC Buitenhof.
In een bouwteamconstructie met de architect en de eigen installateur(s) en adviseurs van de hoofdbouwaannemer moet het VO in een DO en TO worden uitgewerkt. De hoofdbouwaannemer met zijn eigen installateur(s) en eigen noodzakelijke adviseurs zijn tevens verantwoordelijk voor realisatie van het ontwerp binnen gestelde kaders, zoals tijd en geld. Het voorlopig ontwerp  en de nulmeting per locatie zijn i.v.m. de vertrouwelijkheid niet gepubliceerd op Tenderned en zijn voor gegadigden op aanvraag beschikbaar.

Aanbesteder voert een niet-openbare procedure en gunt in de gunningsfase de opdracht aan de inschrijver met de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’. Deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Nog even over het gebruik van het briefpapier van de gemeente Leiden. Deze Selectieprocedure wordt uitgevoerd door de gemeente Leiden. Cluster Interne Dienstverlening en Advisering (IDA) verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. De gemeente Leiden treedt in deze selectieprocedure op namens de aanbestedende dienst
gemeente Leiderdorp. De overeenkomst wordt gesloten met de aanbestedende dienst. De afdeling Sociaal Domein van gemeente Leiderdorp treedt op als contracteigenaar namens de aanbestedende dienst.

Bron: Tenderned zondag 26 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292659

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *