HRM- en PSA systeem gemeente Den Helder – Aanbestedingsnieuws

HRM- en PSA systeem gemeente Den Helder

Complimenten aan de opsteller, geen idiote hoeveelheid her en der opduikende niet ter zake doende kapitalen, nul keren “middels” en nul keren ” is voornemens”. Geen lagere school sommen bij de looptijd. Kortom prettig leesbaar!

Den Helder vraagt de aanbieders een voorstel te doen waarin het eindresultaat een geïmplementeerd, werkend HRM (Human Resource Management) -en PSA (Personeel Salaris Administratie) systeem is waarmee door opgeleide medewerkers volgens de best-practice processen gewerkt kan worden. Ook dient er een support- en onderhoudscontract (inclusief concrete SLA) te zijn en moet er nazorg geleverd worden na in productie name.

Op dit moment heeft de gemeente Den Helder een overeenkomst met Visma Raet voor het HRM- envPSA-systeem. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2023. De gemeente Den Helder voert de werkzaamheden rondom HRM en PSA in eigen beheer uit. De gemeente Den Helder beschikt over eigen medewerkers die de HR-administratie, HR Adviestaken en Salarisadministratie uitvoeren en één functioneel applicatiebeheerder. Gemeente Den Helder besteedt geen werkzaamheden omtrent HRM en PSA uit.
Op dit moment maakt het team HRM gebruik van de volgende softwarepakketten:
 Gemal (salarissysteem)
 Beaufort (personeelsinformatiesysteem)
 Youforce
 Visma EasyCruit (Werving&Selectie)
 Workbee – Arbodienst
 Cognos (BI-omgeving)
 Active Directory
 Microsoft office
 Koppeling met: pensioenfonds ABP, de belastingdienst, UWV, Key2Finance (financiële software), Cognos (BI-omgeving), Workbee, websites voor plaatsing vacatures

De gemeente Den Helder wil met één opdrachtnemer een overeenkomst sluiten voor het leveren, implementeren en onderhouden van een HRM- en PSA-systeem als een SaaS-oplossing. Ook bij de nieuwe overeenkomst zal de gemeente Den Helder de beheertaken voor het HRM en PSA-systeem in eigen beheer blijven uitvoeren. In vergelijking wijkt de gewenste situatie nihil af van de huidige situatie, met uitzondering van een aantal koppelingen. Het doel is een HRM systeem met bijhorende salarisdienstverlening ter ondersteuning van de werkzaamheden voor het team Bestuur en Organisatie/HR te verwerven. De gewenste HR-processen moeten ondersteund worden door geautomatiseerde werkstromen (workflows) waardoor onnodige administratieve handelingen en inefficiëntie voorkomen worden. Ondersteuning en in positie brengen
van managers en medewerkers (de klanten van HR) door het optimaliseren van de HRdienstverlening is hierbij het uitgangspunt. Er ontstaat dan ruimte voor betere en completere managementinformatie, het vroegtijdig signaleren van vraagstukken en dilemma’s, het faciliteren van de gesprekscyclus en het integreren van het wervingsproces in dit systeem.

De af te sluiten  overeenkomst heeft een looptijd van vijf  jaar welke eenzijdig door de gemeente Den Helder maximaal vijfmaal met één optiejaar kan worden verlengd. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2024. Op deze datum dient het HRM en PSA-systeem volledig operationeel te zijn en te gebruiken door (medewerkers van) de gemeente Den Helder. Voor 1 januari 2024 dient de implementatiefase te zijn afgerond welke na definitieve gunning moet starten. De gemeente Den Helder heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een Europese openbare aanbesteding. Nadat is vastgesteld welke inschrijvingen voldoen, vindt de beoordeling plaats van de gunningscriteria om zo de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen waarbij het criterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV) wordt gehanteerd.

Bron: Tenderned donderdag 17 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279291

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *