Ontwerp en realisatie parkeergarage Ehrenfestweg Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie parkeergarage Ehrenfestweg Universiteit Leiden

Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van een opdrachtnemer voor het realiseren van het ontwerp en uitvoering van fase 1 van de parkeergarage Ehrenfestweg. Het werk dient uiterlijk op 1 oktober 2021, overeenkomstig de inhoud en strekking van de overeenkomst opgeleverd te worden. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd na opneming in en goedkeuring door de opdrachtgever.

De parkeergarage Ehrenfestweg is bedoeld om de verwachte toename van de parkeerbehoefte in het gebied op te vangen en moet uiterlijk op 1 oktober 2021 worden opgeleverd. Op dit moment is de exacte invulling van het gebied, en de daarbij behorende parkeervraag, nog niet vastgelegd. Tevens is onduidelijk welk deel van de parkeeropgave door partijen op eigen terrein zal worden opgelost en welk deel zij willen afnemen in centrale parkeervoorzieningen van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden heeft er om die reden voor gekozen om de parkeergarage Ehrenfestweg in twee fasen te realiseren. De eerste fase omvat circa 600 parkeerplaatsen, in de tweede fase moet de parkeervoorziening een capaciteit hebben van tenminste 800 parkeerplaatsen.

De opdracht omvat in hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  • het ontwerpen van een bovengrondse parkeergarage met minimaal 800 parkeerplaatsen op de locatie Ehrenfestweg/Einsteinweg in Leiden, welke in twee fasen gerealiseerd kan worden;
  • het realiseren en gebruiksklaar opleveren van de eerste fase van circa 600 parkeerplaatsen;
  • het in fase 1 plaatsen en installeren van PV-panelen, en de daarvoor benodigde (dak)constructie, boven de bovenste parkeervloer.

De Universiteit Leiden vraagt de mogelijkheid aangeboden te krijgen voor het realiseren van fase 2. Deze Optie fase 2 omvat in hoofdlijnen het ontwerpen, realiseren en gebruiksklaar opleveren van de uitbreiding (fase 2) van Parkeergarage Ehrenfestweg, tot een parkeercapaciteit (fase 1 en fase 2 gezamenlijk) van tenminste 800 parkeerplaatsen conform alle vereisten zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De optie fase 2 dient door Inschrijver gestand te worden gedaan tot 5 jaar na in gebruikname van de oplevering van fase 1. De Optie fase 2 betreft een verplichte optie, niet aanbieden van Optie fase 2 is een formele uitsluitingsgrond. 

plafondbedrag: De Universiteit Leiden hanteert een plafondbedrag. Het plafondbedrag voor de opdracht bedraagt € 7.600.000,00 excl. btw.
Hierbij gelden de volgende bepalingen:

  • het plafondbedrag is exclusief een budget van € 350.000,00 excl. btw, prijspeil 2020 voor het plaatsen en installeren van PV-panelen en de daarvoor benodigde (dak)constructie;
  • het plafondbedrag is exclusief de kosten voor de optie fase 2;
  • overschrijding van het plafondbedrag is geen formele uitsluitingsgrond;
  • overschrijding van het plafondbedrag in combinatie met het aanbieden van aanvullende eis is wel een formele uitsluitingsgrond.

Bron: Tenderned 16 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200462

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *