Ontwerp en realisatie gemeentelijke website Schagen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie gemeentelijke website Schagen

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

De website van de gemeente Schagen is niet meer van deze tijd. De indeling is statisch. Met name de pagina’s zijn niet flexibel in te delen met blokken tekst en foto’s in verschillende formaten. De huidige website is vooral gericht op zenden. Daarnaast staat de content bij twee verschillende leveranciers. Dit zorgt voor een extra klik om bij informatie over producten en diensten te komen. Doordat de content over producten en diensten bij een andere leverancier wordt opgehaald, werkt de zoekmachine van de ‘hoofd’ leverancier niet optimaal. De mogelijkheden van de huidige Persoonlijke Internet Pagina (PIP) zijn beperkt waardoor wij niet onze doelstellingen wat betreft de digitale dienstverlening kunnen realiseren. We willen dat iedereen, jong en oud, ongeacht kennisniveau of achtergrond informatie kan vinden en digitaal zaken kan doen met de
gemeente.

De opdracht betreft daarom een overeenkomst voor het ontwerpen en realiseren van een website. Wij willen dat gegevens op de website geplaatst kunnen worden zonder dat daarvoor veel technische kennis nodig is (CMS). De opdracht omvat de volgende onderdelen:
• Het realiseren van een veilige, goed functionerende website (internet) die voldoet aan de WCAG 2.1 niveau AA en andere wettelijke bepalingen die gelden voor overheidsorganisaties.
• Een website met digitale formulieren die intuïtief, flexibel en gebruiksvriendelijk is voor bezoeker en beheerder.
• Er is sprake van één applicatie.
• De website bevat een PIP en BIP (Bedrijfs Internet Pagina) en heeft de mogelijkheid om de PIP/BIP van externe leveranciers te integreren.

De gemeente gaat uit van een vraaggerichte website waarbij digitale dienstverlening nadrukkelijk voorop staat: digitaal waar kan, persoonlijk waar nodig. Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren en bouwen van een gemeentelijke website en daarbij behorende onderhoud. De opdrachtnemer realiseert samen met de opdrachtgever de gewenste doelstellingen gedurende de contractduur. De opdrachtnemer is daarnaast het aanspreekpunt voor alle aspecten binnen de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden uit dit document. De overeenkomst wordt aangegaan voor vier jaar met zes! keer een optie voor verlenging van één jaar. Het streven is om de
overeenkomst 1 september 2021 in werking te laten treden waarbij het live gaan van de website 1 december 2021 is.

De aanbesteding moet resulteren in een gebruiksklare (geïmplementeerd en iedereen is opgeleid), gebruiksvriendelijk, flexibele en intuïtieve applicatie die garant staat voor een hoge gebruikerstevredenheid (bezoeker en beheerder) per 1 december 2021, waarbij op 31 december 2021 een toegankelijkheidsverklaring op niveau A is afgegeven. De inschrijfprijs mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag van €1.100.000, – excl. BTW voor de vaste contractperiode van 10 jaar. Inschrijvingen met een hogere inschrijfprijs worden uitgesloten van verdere deelname.

Het intranet valt optioneel in de scope van de opdracht. Het betreft het opleveren van een interactieve, gebruiksklare (geïmplementeerd en iedereen is opgeleid), gebruiksvriendelijk, flexibele en intuïtieve applicatie voor eind 2022. Inschrijver mag deze optie aanbieden. Indien inschrijver deze optie aanbiedt, dient hij de prijs voor deze optie ook op te nemen in het prijzenblad. Opdrachtgever kan de overeenkomst uitbreiden met deze optie maar is hier niet toe verplicht. De aangeboden optie valt niet onder het plafondbedrag en zal geen onderdeel uitmaken van de beoordeling.

De overeenkomst wordt gegund aan de inschrijver wiens inschrijving als beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) is gekwalificeerd. Om de BPKV vast te stellen worden (sub)gunningscriteria gehanteerd. Deze zijn  opgedeeld in prijs en diverse kwaliteitsonderdelen. De BPKV wordt bepaald door de laagste fictieve inschrijfprijs.

Bron: Tenderned 16 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222379

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *