Ontwerp en realisatie ecopassage N226 en reconstructie kruising Maarnse Grindweg – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie ecopassage N226 en reconstructie kruising Maarnse Grindweg

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

N226 en de Maarnse Grindweg. Foto: Google Streetview

De provinciale weg N226 is een gebiedsontsluitingsweg type II in de provincie Utrecht en bestaat uit twee rijstroken waar verkeer in beide richtingen overheen rijdt met een naastgelegen fietspad. De N226 is een belangrijke verbindingsweg. Het gehele tracé bevindt zich tussen Amersfoort en Leersum en kruist de A28 en A12. Het overgrote deel van het tracé N226 doorkruist het Natuurnetwerk Nederland (NNN)  of ligt hier voor het overgrote deel parallel aan. De ecopassage wordt gerealiseerd op het zuidelijke deel van het tracé van de N226. Dit zuidelijke deel (de Woudenbergseweg tussen de A12 en Leersum) ligt geheel in het NNN.

De projectlocatie bevindt zich ten zuiden van het kruispunt van de N226 en de Maarnse Grindweg. De ecopassage dient gerealiseerd te worden op een deel van de N226 waar zich aan weerszijden bomen bevinden, en een fietspad voor beide richtingen dat aan één kant van de weg is gesitueerd. Tevens bevinden zich een aantal erftoegangswegen aan het deel de N226 waar de ecopassage gerealiseerd wordt. Direct ten westen van deze locatie ligt Landgoed Maarsbergen. Dit landgoed wordt veelvuldig gebruikt voor televisieopnames (zoals het programma Heel Holland Bakt) en diverse evenementen.

Over de provinciale weg N226, ten zuiden van de kruising N226/Maarnse Grindweg, dient een ecopassage te worden gerealiseerd. Tevens dient de opdrachtnemer deze kruising  te herinrichten, wildrasters te plaatsen, een drietal dassentunnels te realiseren, en openbare verlichting aan te brengen. In de toekomstige situatie dient er daarbij geen sprake te zijn van hinder of andere mogelijke toekomstige risico’s door grond- en hemelwater in het gebied. Als laatste wordt een deel van de N226 ingericht voor een maximale snelheid van 60 km/u.

Het doel van de Provincie Utrecht voor dit project is een nieuwe, sterk verbeterde verbinding voor flora en fauna tussen het westelijke en oostelijke deel van de N226 nabij Landgoed Maarsbergen te creëren . De ecopassage dient 31 december 2024 op een duurzame wijze gerealiseerd te zijn door middel van een zorgvuldig ingepaste ongelijkvloerse kruising, waarbij het functioneren van de bestaande verbindingen op een verkeersveilige wijze geborgd blijft en overlast van grond- en kwelwater.

De provincie Utrecht volgt met deze aanbesteding de Europese openbare procedure. De provincie gunt de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 17 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288829

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *