Herinrichting Churchillstraat (bouwteam) – Gemeente Barneveld – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Churchillstraat (bouwteam) – Gemeente Barneveld

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De Churchillstraat in Barneveld is een doorgaande asfaltweg met een lengte van circa één km. De weg bestaat uit twee rijstroken en vervult de functie van gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km per uur. Aan beide zijden van de weg ligt een groenstrook, voorzien van bomen. Daarnaast ligt een vrijliggend fietspad met trottoir. Op twee locaties is een aantal langsparkeervakken gesitueerd: tussen de Van Schothorststraat en de Koterweg (Oost) en tussen de Columbusstraat en de Livingstonestraat. Verder is de weg aan beide zijden voorzien van lichtmasten. Ook heeft de weg twee paar buurtbushaltes. Eén paar bij het Van Schaffelaartheater en één paar bij de Koterweg (West). De bestaande haltes voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. De Churchillstraat ligt binnen de wijk Rootselaar-West in Barneveld en vormt de verbinding tussen de
rotonde Plantagelaan en de rotonde Bouwheerstraat. De gehele Churchillstraat (inclusief de parallelstraat ter hoogte van de Amersfoortsestraat en inclusief het fietspad aan zuidzijde van de Plantagelaan tussen de rotonde en de Archimedesstraat) zal ten behoeve van einde levensduur verhardingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid volledig worden gereconstrueerd. Het betreft een integrale herinrichting, bestaande uit de volgende onderdelen:
• Vervangen van alle verhardingen en alle funderingen;
• Klimaatadaptieve maatregelen (o.a. een waterbergend pakket onder de rijbaan);
• Verkeerskundige aanpassingen (tweerichtingen fietspad en veilige fietsoversteken);
• Aanpassingen aan de groenstructuur;
• Aanpassingen aan de riolering;
• Aanpassingen aan de openbare verlichting.

Voor deze opdracht wil de gemeente Barneveld een bouwteam oprichten waarin de volgende stakeholders zitting zullen hebben:
1. De gemeente Barneveld, als opdrachtgever (verschillende disciplines);
2. Een aannemer, als opdrachtnemer (verschillende disciplines).
Verder zijn er de volgende sub stakeholders, op afroep benodigd:
3. Waterschap Vallei en Veluwe;
4. Omgevingsdienst De Vallei;
5. Nood- en hulpdiensten;
6. NUTS-partijen;
7. Buurtbusvereniging De Glind en omstreken;
8. Omwonenden;
9. Verschillende bedrijven;
10. Wijkplatform Barneveld Centrum.
Voortschrijdend inzicht bij opdrachtgever dan wel opdrachtnemer kunnen uiteraard zorgen voor wijzigingen hierin.
Met deze aanbestedingsprocedure wil de opdrachtgever een aannemer als deelnemer selecteren voor het te vormen bouwteam.
De niet-openbare aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Aanbestedingsfase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich  aanmelden voor de
aanbesteding. Er zullen vervolgens maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2. Het aantal geschikte gegadigden moet in ieder geval meer zijn dan twee.
Aanbestedingsfase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen het ‘aanbestedingsdocument’ op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. De uit te voeren werkzaamheden zullen worden omschreven in een definitieve projectscope.

Van de gegadigden wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie/werkterrein van de opdracht.
Bezichtiging van de locatie(s)/het werkgebied kan op eigen gelegenheid plaatsvinden.

In de inschrijvingsfase zal een inlichtingenbijeenkomst worden gehouden op 5 april 2023, 10:30  om de gegadigden meer inzicht te geven in de aanbestedingsprocedure en/of de opdracht. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zal nader worden ingegaan op de achterliggende gedachte van deze aanbesteding en wat de opdrachtgever verwacht van de gegadigden, inschrijvers en uiteindelijke opdrachtnemer.

Bron: Tenderned vrijdag 17 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288851

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 februari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *