Ontwerp en realisatie demontabele turnhal Heerenveen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie demontabele turnhal Heerenveen

Foto: Pixabay.com

Sportstad Heerenveen B.V. wil op korte termijn voorzien in een extra voorziening voor topsport turnen, naast de al bestaande turnhal.
De hiervoor te bouwen turnhal zal gaan dienen als trainingshal voor het topturnen.  De nieuwe turnhal wordt in gebruik genomen door sporters van de CTO en KNGU maar zal ook verhuurd worden aan regionale en plaatselijke verenigingen. De heren, dames, kinderen en hun
begeleiders kunnen op dat moment gelijktijdig in het gebouw aanwezig zijn. De totale bezetting kan oplopen tot 75 personen die gelijktijdig in de nieuwe turnhal aanwezig zijn.
De hal heeft een tijdelijk karakter en moet daarom demontabel zijn en dient een minimale levensduur van 15 jaar te hebben. De hal wordt na oplevering eigendom van Sportstad Heerenveen B.V. De locatie is nabij Sportstad Heerenveen, aan de Abe Lenstraboulevard in Heerenveen. Er zijn geen specifieke constructies aan vloer, wand of plafond benodigd voor plaatsing van de toestellen. De toestellen zullen worden aangebracht na oplevering van de hal.
De opdracht omvat op hoofdlijnen:

  • Ontwerp demontabele turnhal en fundering en betonvloer;
  • Bouwrijpmaken van de locatie;
  • Realisatie demontabele turnhal met fundering en betonvloer;
  • Aansluiting op bestaande riolering en nutsleidingen (water en elektra).

De inrichting van de hal met sporttoestellen valt buiten de scope van deze aanbesteding. De aanbesteder hanteert voor de inschrijvingssom een plafondbedrag van € 1.000.000 excl. BTW.

Ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing zijn de afmetingen van het bouwvolume door de Gemeente Heerenveen aangegeven. De nieuwe turnhal heeft afhankelijk van de toe te passen bouwmethode/hoofddraagconstructie de volgende afmetingen:

  • Hoogte buitenwerks maximaal 10 meter;
  • Vrije hoogte intern minimaal 7,5 meter;
  • De footprint gemeten vanaf de buitenzijde van de gevelafwerking is maximaal 30 x 54 meter;
  • Binnen deze oppervlakte maat staat de indeling van de nieuwe turnhal vast.

Bron: Tenderned 29 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186275

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *