Nieuwbouw Waalse Louise de Colignyschool Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Waalse Louise de Colignyschool Den Haag

Impressie: dewlc.nl

De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en de gemeente Den Haag zijn voornemens een nieuw schoolgebouw met gymzaal in combinatie met ruimte voor kinderopvang te realiseren aan de Ametisthorst 421 te Den Haag, voor huisvesting van de volgende gebruikers:

  • P.C. Basisschool Waalse Louise de Coligny
  • Stichting Kinderopvang DAK

SCOH en de Gemeente Den Haag zijn gezamenlijk opdrachtgever en aanbesteder en willen een overeenkomst aangaan voor de realisatie van bovenstaande nieuwbouw en het omliggende terrein. De aanbesteders hebben voor de totstandkoming van het project besloten om een aanbesteding volgens de nationaal niet openbare procedure ( aanbesteding met selectie vooraf) te organiseren. Het betreft hier een hernieuwde aanbesteding.

Een eerdere aanbesteding in april 2019 was stopgezet omdat het beleid van SCOH er steeds op gebaseerd geweest is dat het project “Waalse Louise de Coligny” kon worden gerealiseerd met de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten van de gemeente Den Haag. Dat beschikbare budget is substantieel lager dan de voor de aanbesteding van dit plan ingediende (geldige) prijzen. Dit gegeven en daaruit voortvloeiende economische context brengen noodzakelijkerwijs met zich dat de inhoud en omvang van de aanbestede opdracht dient te wijzigen en in een heraanbesteding opnieuw in de markt wordt gezet.

Het werk betreft de nieuwbouw van een nieuw gebouw van totaal ca. 2.700 m² (BVO) waarin een basisschool Waalse Louise de Coligny (Waalse school) en kinderopvang van Stichting Kinderopvang DAK worden gehuisvest. De nieuwbouwlocatie betreft de bestaande locatie van de school aan de eerder genoemde Ametisthorst 421.

De bestaande huisvesting zal voorafgaand aan de nieuwbouw door derden worden gesloopt. Het nieuw te bouwen ontwerp past binnen de omliggende jaren 60 architectuur. Het pand bestaat uit 2 lagen met groeps- en nevenruimten rondom een centraal gelegen gymzaal. De gevel is opgebouwd uit metselwerk. Het totale werk is door de opdrachtgever geraamd op € 3.950.000,-.

Bron: Tenderned 28 januari 2020  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186147 en de eerder afgesloten aanbesteding https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181628

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *