Mediaexploitatie Haagse tramtunnel – Aanbestedingsnieuws

Mediaexploitatie Haagse tramtunnel

Op 1 november 2023 verloopt de concessieovereenkomst voor het beheren en exploiteren van media en reclame op de mediaschermen in de tramtunnel te Den Haag. De stad is niet van plan te wisselen van leverancier en maakt dat via een vrijwillige aankodiging bekend.

De gemeente Den Haag is voornemens om de concessieovereenkomst voort te zetten voor beperkte duur met de huidige concessiehouder voor: maximaal 5 jaar gelet op de verwachte technische levensduur van de mediaschermen; Of zoveel eerder als het nieuwe reclamebeleid van kracht zal zijn EN een nieuwe concessieovereenkomst tot stand zal zijn gekomen na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure;

©Clear Channel 2020

Gelet op de beperkte periode waarvoor de concessieopdracht wordt verleend, verwacht de gemeente dat enkel de huidige concessiehouder de concessieopdracht rendabel kan uitvoeren. Een verandering van opdrachtnemer heeft tot gevolg dat voor een beperkte en onzekere periode nieuwe mediaschermen gemaakt, geplaatst, beheerd en geëxploiteerd zouden worden. Een nieuwe concessiehouder zou daarbij voor een beperkte en onzekere periode nieuwe contracten moeten afsluiten met afnemers. De kosten die een nieuwe concessiehouder hiervoor dient te maken staan niet in verhouding tot de mogelijke opbrengsten. Tevens is het vanuit duurzaamheidsoogpunt niet wenselijk om de huidige schermen te vervangen, omdat deze technisch nog voldoen maar hieraan geen andere functie kan worden gegeven.

Bron:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297841/details

 

Zie ook: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
en:
https://s2c.mercell.com/buyer/19684

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *