Ongeconditioneerd transport bakkerij PI Krimpen aan den IJssel – Aanbestedingsnieuws

Ongeconditioneerd transport bakkerij PI Krimpen aan den IJssel

Foto: pixabay.com

De Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel heeft de beschikking over een professionele bakkerij waar dagelijks ongeveer zevenhonderd broden (wit, bruin en volkoren) worden gebakken. Samen met het ROC Leiden verzorgt de PI Krimpen aan den IJssel de praktijkopleiding bakkerij. Van maandag tot en met zaterdag gaan justitiabelen in alle vroegte in de bakkerij aan het werk. Momenteel worden ook PI Alphen, PI Dordrecht, PI Rotterdam (locaties De Schie en Hoogvliet) en Justitiële
Jeugdinrichting De Hartelborgt voorzien van brood vanuit de bakkerij De IJssel. Er bestaat de mogelijkheid dat door organisatorische ontwikkelingen het aantal locaties gedurende de looptijd van de overeenkomst kan worden uitgebreid of afgeschaald. De beweegreden om deze aanbesteding te starten is dat de huidige overeenkomst met Van Leeuwen Logistics omtrent de dienstverlening van ongeconditioneerd transport expireert op 30 april 2023. Aanbesteder vindt het van belang te melden dat er reeds wordt verwacht dat het aantal locaties gedurende de looptijd van de overeenkomst met een  extra locatie zal worden uitgebreid. Het is op het moment van publicatie echter nog niet duidelijk per wanneer deze uitbreiding zal gelden.

De scope van de aanbesteding bestaat uit ongeconditioneerde transportdiensten op basis van een rittenschema waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
– Dedicated transport: het betreft structureel vervoer van goederen op basis van het door opdrachtgever opgelegde rittenschema. Uitvoering van het vervoer vindt plaats op door opdrachtgever vastgestelde vaste dagen èn vaste tijdstippen tussen opgegeven locaties;
– Incidenteel transport: vervoer van goederen op alle werkdagen op basis van afroep door de afzender;
– Spoed transport: vervoer van goederen op alle werkdagen op basis van afroep door de afzender, waarbij het vervoer van die goederen een spoedeisend karakter heeft.
Voor Incidenteel en Spoed transport geldt dat deze te allen tijde aangevraagd kan worden door opdrachtgever voor het vervoer van brood. Het verwachte aantal ritten voor het Dedicated transport is gebaseerd op het huidige rittenschema. Dit schema kan gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen. Het aantal ritten voor incidenteel en spoed transport is gezien het karakter van dergelijke ritten niet in te schatten. Het aantal dat opgenomen is in het prijzenblad is een fictieve hoeveelheid gebaseerd op historische gegevens.

Het doel van deze aanbesteding is om een separate overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer) voor de in het Programma van Eisen omschreven en gespecificeerde dienstverlening. De opdracht wordt gegund op basis van het
gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI). Er wordt een overeenkomst gesloten voor de duur van drie jaar. De overeenkomst heeft een optie voor de opdrachtgever om de overeenkomst met driemaal maximaal twaalf maanden te verlengen. Opdrachtgever hanteert bij deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned Zaterdag 5 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278175

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *