Bouw dubbele sporthal Zuidlaren – Aanbestedingsnieuws

Bouw dubbele sporthal Zuidlaren

De huidige sporthal. Foto: Google Streetview

De gemeente Tynaarlo staat voor de opgave om de huidige sporthal De Zwet aan de Klencke 32 te Zuidlaren te vervangen door een dubbele sporthal. Om de kosten te beperken staat de gemeente open voor hergebruik van de bestaande wedstrijdruimte. Het oppervlak van de huidige wedstrijdruimte dient hiertoe vergroot te worden zodat zij voldoet aan de afmetingen van een C1
sporthal. De te realiseren dubbele sporthal bestaat uit een traditionele hal waarin tevens bewegingsonderwijs dient te worden gegeven en een hal geschikt voor training en wedstrijden van dynamische sporten (korfbal, hockey, voetbal etc.). Deze laatste hal mag eenvoudiger qua opzet en installaties zijn mits aan de vigerende normen en geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. De gemeente staat verder voor de uitdaging dat gedurende de realisatie van de dubbele sporthal, de bedrijfsvoering van één sporthal geborgd dient te blijven. De gemeente heeft ervoor gekozen de ontwerpuitwerking (Voorlopig en Definitief Ontwerp) in een bouwteam op basis van de DNR-2011 uit te voeren en de realisatie door middel van een  aannemingsovereenkomst onder toepassing van de juridische voorwaarden van de UAV-GC2005 uit te voeren. De uitwerking van het Uitvoeringsontwerp dient in de realisatiefase te geschieden. De gemeente zoekt voor bovengenoemd werk één bouwteampartner bestaande uit een aannemer en een architect inclusief adviseurs. De gemeente Tynaarlo hierna te noemen organiseert een aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure om te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van het werk.

De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, worden maximaal drie gegadigden geselecteerd. In de tweede fase, de inschrijvingsfase, worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd in te schrijven.

Bron: Tenderned vrijdag 4 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278049

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *