Onderzoek naar circulaire innovaties – Aanbestedingsnieuws

Onderzoek naar circulaire innovaties

Als grote opdrachtgever wil Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar circulaire innovaties.

Aanmelden van innovaties kan bij NIBE,  het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Rijkswaterstaat gaat deze valideren op basis van impact indicatoren conform Leidraad 2.0 Meten van circulariteit van Platform Circulair Bouwen ’23. Dit zijn indicatoren zoals Technology Readyness Level, haalbaarheid, geschiktheid voor brede toepassing, LCA-scores en eigenschappen met betrekking tot recycling en hergebruik. Hieruit volgt een ‘shortlist’ van koplopers met de meest kansrijke circulaire innovaties, waarvoor Rijkswaterstaat een podium biedt met het Innovatieloket en mogelijk voor toepassing in fysieke testruimten zoals de ‘innovatiestrook’ van LivingLab InnovA58. Bovendien zullen de resultaten van deze studie natuurlijk actief met u gedeeld worden.

duurzaam boven de drempel
Het onderzoek van NIBE richt zich primair op de milieuimpact en gezondheidseffecten van circulaire innovaties. UvA doet onderzoek naar het sociale aspect van (circulaire) innovaties. Aan het einde van deze NIBE vragenlijst treft u een link aan naar de UvA enquête ‘De Nederlandse Innovatie Monitor’, met het verzoek ook deze te completeren.

U kunt uw circulaire innovatie tot 9 september 2020 aanmelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *