Marktconsultatie leerlingvolgsysteem CBR – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie leerlingvolgsysteem CBR

©CBR 2021

Op 14 april 2021 is het advies ‘Van rijles naar rijonderwijs’ van de heer Roemer aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit advies omvat negentien maatregelen gericht op de kwaliteitsverbetering van de rijschoolbranche. In de kabinetsreactie op het advies staat dat het CBR de opdracht krijgt om de uitvoering van een aantal maatregelen uit het advies ter hand te nemen. Eén daarvan betreft het in gang zetten van de ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem (LVS) waarin leervorderingen worden vastgelegd. Het CBR, de leerling en de rijschool hebben op deze wijze inzicht in de vorderingen van de leerling en zo kan worden beoordeeld of alle leerdoelen zijn gehaald alvorens een examen wordt afgenomen. Concreet heeft het CBR opdracht gekregen om:
▪ Een marktscan uit te voeren zodat inzicht wordt verkregen in de beschikbare leerlingvolgsystemen;
▪ De uitkomsten van deze marktscan te bespreken met zowel met IenW als de rijschoolbranche;
▪ Bovenstaande uiterlijk voor het einde van het eerste kwartaal 2023 op te leveren.

Het primaire doel van de marktconsultatie is dat het CBR voldoende inzicht wenst te krijgen in de beschikbare leerlingvolgsystemen in de markt. Andere doelen zijn onder andere;
– Het peilen van interesse van de markt in de opdracht;
– Informatie te verkrijgen over de mogelijkheden en ontwikkelingen van de systemen;
– Informatie te verkrijgen over de kosten van de systemen;
– Informatie te verkrijgen over hoe het onderscheidend innovatief vermogen van de verschillende partijen kan worden aangetoond.

De consultatie bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel.
Iedere deelnemende partij wordt gevraagd vooraf een aantal vragen te beantwoorden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het marktconsultatiedocument. U dient hiervoor het vragenformulier te gebruiken om op de vragen te reageren. Deelnemende partijen worden verzocht om uiterlijk vrijdag 30 september 2022, 14:00 uur, hun schriftelijke reactie via Tenderned aan te leveren.

Tussen maandag 10 oktober en vrijdag 21 oktober bieden we deelnemende partijen de gelegenheid om gedurende een gesprek van maximaal een uur van gedachten te wisselen en een mondelinge toelichting te geven op hun reactie.

Bron: Tenderned zondag 4 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271265

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *