Onderhoud zware brandweervoertuigen VR Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud zware brandweervoertuigen VR Hollands Midden

Foto: Pixabay.com

Aanleiding voor deze aanbesteding is de behoefte aan een betrouwbaar wagenpark en het uitgangspunt om het onderhoud van zware brandweervoertuigen niet zelf door VRHM uit te voeren. Daarnaast zijn de bestaande onderhoudscontracten begin 2021 verlopen. Het doel dat de aanbestedende dienst met deze verwerving wil bereiken, is het contracteren van een leverancier die in staat is om de volgende doelstellingen te behalen:

    VRHM beschikt over een betrouwbaar wagenpark voor wat betreft de zware (brandweer)voertuigen.

    VRHM beschikt over afspraken met een leverancier die voor VRHM voor wat betreft het onderhoud van zware (brandweer)voertuigen zoveel mogelijk werkzaamheden uit handen neemt en contactpartij is voor eventuele andere leveranciers.

 

De opdracht kent de volgende globale omschrijving en kenmerken:

 •     Verzorgen / organiseren van het jaarlijks preventief onderhoud van de in de bijlage genoemde circa 67 voertuigen conform fabrieksvoorschrift / voorschrift van de oorspronkelijke leverancier.
 •     Verzorgen / organiseren van het correctief onderhoud van de genoemde voertuigen bij eventuele defecten (al of niet verwijtbaar aan VRHM).
 •     Verzorgen / organiseren van het onderhoud aan zowel het chassis als de overige onderdelen zoals de opbouw.
 •     Verzorgen / organiseren van alle benodigde keuringen en certificeringen van chassis, opbouw en aan voertuigen gemonteerde uitrusting.
 •     Verzorgen / organiseren van onderhoud dat onder de fabrieksgarantie valt en de eventuele administratieve en financiële afhandeling hiervan.
 •     Indien banden vervangen moeten worden valt het verzorgen / organiseren hiervan onder de opdracht.
 •     Bij een gestrand voertuig (24/7) organiseren dat een bergingsbedrijf wordt ingeschakeld om het voertuig te verplaatsen naar de servicelocatie.
 •     Schadeherstel in overleg met Opdrachtgever, afhandeling bij erkend schadeherstelbedrijf zware voertuigen of op herstellocatie van opdrachtnemer.
 •     Periodiek een digitale rapportage aanleveren van alle uitgevoerde werkzaamheden voor het opbouwen van een onderhoudshistorie op kenteken.

Verder geldt dat de raamovereenkomst wordt afgesloten voor vijf jaar met de optie op zeven keer één jaar verlenging.  Een groot aantal van de genoemde voertuigen zal in de komende jaren vervangen worden. Op het moment dat een voertuig door VRHM buiten gebruik wordt gesteld vervalt de gevraagde dienstverlening.   Indien nieuwe voertuigen tijdens de duur van het onderhoudscontract worden aangeschaft dient er voor VRHM de mogelijkheid te zijn om deze nieuwe voertuigen aan de dienstverlening (en de overeenkomst) toe te voegen. Dit geldt ook voor voertuigen waar nu een onderhoudsovereenkomst voor loopt op het moment dat die verloopt of tussentijds wordt opgezegd (zoals bijvoorbeeld voor 7 autoladders en 45 nieuwe tankautospuiten die in de komende vijf jaren worden uitgeleverd en waar de mogelijkheid is opgenomen de bijbehorende onderhoudsovereenkomst tussentijds op te zeggen).

Buiten scope van deze aanbesteding valt:

 •     Onderhoud aan de bepakking.
 •     Onderhoud aan voertuig gebonden elektronica zoals door VRHM gebrachte systemen zoals mobilofoon, DBK/RIS, UDS.
 •     Onderhoud aan niet in de lijst genoemde voertuigen en nieuw aan te schaffen voertuigen waarvan onderhoud wordt meegenomen in de aanbesteding ervan.
 •     Repareren van voertuigschades.

Er wordt gegund op het criterium “economisch meest voordelige aanbieding”. Dit criterium houdt in de beste prijs-kwaliteitsverhouding, laagste prijs of laagste kosteneffectiviteit. In dit geval kiest de Aanbestedende dienst voor het criterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 23 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233794

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *