Onderhoud walmuren en vestingwerken Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud walmuren en vestingwerken Maastricht

Stadsmuur bij Helpoort Maastricht. Foto: www.pixabay.com

De gemeente Maastricht heeft een aanbesteding geplaatst voor het regulier en calamiteiten onderhoud aan de walmuren en vestingwerken. Maastricht beoogt een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer.

Onder het onderhoud vallen onder andere onderstaande werkzaamheden:

  • Herstellen/vervangen van mergelblokken;
  • Herstellen/vervangen van baksteen muurfragmenten;
  • Plaatselijk herstel van voegwerken;
  • Voegen van muurvlakken;
  • Herstellen van houten deuren en poorten inclusief hang en sluitwerk;
  • Herstellen van houten hekwerken inclusief hang en sluitwerk;
  • Herstellen van houten ophaalbruggen inclusief ophaalmechaniek;
  • Schilderen van houten poorten en hekwerken inclusief beslag;
  • Verwijderen van begroeiingen en het verwijderen van rommel.

De walmuren en vestingwerken liggen verspreid over de hele stad, omvattende de navolgende onderdelen:
Middeleeuwen eerste stadsmuur
Onze Lieve Vrouwenwal t/m Jekertoren, walmuur west en oost van de Helpoort, walmuur Lang Grachtje, walmuur Achter de Molens, walmuur Klein Grachtje, Over de Jeker, walmuur Theater a/h Vrijthof en walmuur Preekherengang.
Middeleeuwen tweede stadsmuur
Pater Vincktoren en walmuur, walmuur Nieuwenhofstraat en walmuur Aldenhofpark.
Middeleeuwen nieuwstad
Haet & Nijt t/m de Vijfkoppen.
Middeleeuwen Wyck
Waterpoort en Maaspunttoren en walmuur.
17de tot begin 19de eeuw buitenwerken
Walmuur Lunet St. Pieter, walmuur Bastion Wilhelmina, Hoge Fronten en glacis, Bastion Waldeck en Lunet Drenthe en het ondergronds gangenstelsel.

In het voor- en najaar van het lopend contractjaar, wordt er door vertegenwoordigers van de gemeente, het Centrum voor Natuur en Milieueducatie, de Stichting Maastricht Vestingstad en de te selecteren opdrachtnemer een rondgang gemaakt langs de walmuren en vestingwerken. Hierbij worden de zaken opgenomen die in het lopende contractjaar opgepakt dienen te worden. Tevens wordt daarbij de prioritering van de uit te voeren zaken vastgesteld. Daarnaast kunnen er zich door het jaar calamiteiten voordoen, die dan in overleg met de contactpersoon van de aanbesteder direct opgepakt dienen te worden. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van zeldzame en beschermde planten en dieren, zal altijd in overleg met het Centrum voor Natuur en Milieueducatie gekeken moeten worden naar het tijdstip van uitvoering van diverse werkzaamheden. Deze verplichting wordt belegd bij de te selecteren ondernemer en dient te allen tijde voldoende te worden gedocumenteerd.

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een initiële periode van vierentwintig maanden welke dan van rechtswege eindigt. aanbesteder heeft het uitsluitende en eenzijdige recht om de looptijd van de raamovereenkomst tweemaal eenzijdig te verlengen telkens voor de duur van twaalf maanden. Indien de raamovereenkomst wordt verlengd dan begint de eerste optie tot verlenging op 1 januari 2023 en eindigt van rechtswege op 31 december 2023. Indien de raamovereenkomst nogmaals wordt verlengd dan begint de tweede optie tot verlenging op 1 januari 2024 en eindigt van rechtswege op 31 december 2024. Er vindt geen formele tekening van de overeenkomst plaats. Het schriftelijke definitieve gunningsbesluit, genomen door aanbesteder geldt als blijk van de totstandkoming van de overeenkomst. Aan de gunningsbeslissing geuit door aanbesteder kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Tenderned 11 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205269

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *