Onderhoud vastgoed gemeente Ede – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud vastgoed gemeente Ede

De gemeente Ede heeft twee aanbestedingen geplaatst voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed. Een aanbesteding behelst de bouwkundige werkzaamheden en de andere de installatietechnische onderhoudswerkzaamheden. Beide aanbestedingen zijn opgedeeld in zeven percelen. Bedoeling is per perceel één raamovereenkomst te sluiten met een ondernemer. Inschrijven op meerdere percelen is toegestaan. De opdrachtgever wil per perceel een raamovereenkomst aangaan met één opdrachtnemer per perceel voor de duur van één jaar, met een optionele verlenging van drie jaar, eventueel gevolgd door een verlenging van twee  jaar.

De opdracht is verdeeld in de volgende percelen:
1 GHBB Gemeentelijke huisvesting/begraven/buurt en clubhuizen/parkeren
2 COMO Commercieel monumentaal
3 BBSP Binnen – buitensport
4 CODI Commercieel divers vastgoed
5 MFAS MFA’s – meerdere huurders in één gebouw
6 MAMO Maatschappelijk monumentaal
7 OWEG Onderwijshuisvestiging eigendom gemeente

Aanbesteder volgt met deze aanbestedingen een openbare procedure en gunt de opdrachten aan de ondernemer(s) met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 8 juli 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303336 bouwkundig en  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303335 Installatietechnisch

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *