Concessieopdracht horeca Paushuize provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Concessieopdracht horeca Paushuize provincie Utrecht

©Hutten 2019

Vanwege het aflopen van de huidige concessieovereenkomst met de huidige exploitant gaat de provincie Utrecht de exploitatie van Paushuize opnieuw aanbesteden. De provincie Utrecht zoekt voor het beheer en de exploitatie van de (vergader-) zalen voor Paushuize een geschikte en enthousiaste ondernemer. Paushuize werd in 1517 gebouwd in concessieopdracht van onze eerste en enige Nederlandse paus, Adrianus VI. Paushuize is op stadskasteel Oudaen na, het oudste pand van de stad Utrecht. Het pand heeft een roemrijk bestaan geleid. Paushuize biedt diverse mogelijkheden om te vergaderen en is daarnaast een unieke locatie voor bijzondere gelegenheden zoals trouwerijen. De Commissaris van de Koning gebruikt een aantal kamers van Paushuize als vaste locatie voor ontvangst van bezoek en andere bijeenkomsten. Eenmaal per maand wordt Paushuize opengesteld voor publiek.

Doel van deze aanbesteding is het beheren en duurzaam exploiteren van de horecavoorzieningen voor Paushuize op basis van een concessieovereenkomst voor diensten.
Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de volgende elementen:
a. Het verzorgen van eten en drinken in de overige locaties van de provincie Utrecht.

In de gunningsfase en tijdens de onderhandelingsronde(s) zullen de definitieve kaders van de dienstverlening van de concessieopdracht worden vastgesteld die de concessiehouder zal gaan leveren. Het is mogelijk dat bepaalde aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend schoonmaak of audiovisuele ondersteuning, hier ook (gedeeltelijk) onder vallen.

Er is sprake van een concessieovereenkomst voor diensten met een initiële looptijd van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de concessieopdracht eenmaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van vijf jaar.

De aanbestedende dienst wil inschrijvers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de concessieopdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een schouw onderdeel uit van deze aanbesteding. Tijdens deze bijeenkomst zullen potentiële inschrijvers de mogelijkheid hebben om de locatie te fysiek te bezoeken en te boordelen. De bijeenkomst vindt plaats op 12 juli 2023 van 14:00 tot 16:00 uur. Om praktische redenen worden gegadigden vriendelijk verzocht zich uiterlijk dinsdag 11 juli aan te melden door een bericht te sturen naar het contactpunt van deze aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding schouw’, de naam van de onderneming en de aanwezige personen. Per gegadigde kunnen maximaal twee personen bij de schouw aanwezig zijn.

Gekozen is om deze concessieopdracht Europees aan te besteden via de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op het feit dat Paushuize voor de provincie Utrecht een unicum is, waarbij in overleg en onderhandeling met de markt de optimale afstemming gevonden dient te worden om de locatie met meerdere functies te benutten.

Bron: Tenderned vrijdag 7  juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303153

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *