Onderhoud stedelijke busstations Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud stedelijke busstations Amsterdam

Busstation Amsterdam-Amstel. Foto: Google Streetview

Deze aanbesteding betreft het onderhoud van stedelijke busstations in de gemeente Amsterdam met ‘opstal’. De gemeente Amsterdam kent in oktober 2023 elf stedelijke busstations, waarvan drie met een ‘opstal’. Opstal betekent dat er liften, roltrappen en/of videbeglazing in het busstation aanwezig is. Dit zijn de drie busstations Amsterdam Amstel,
Amsterdam IJ-zijde en Amsterdam Noord. Voor het onderhoud van de busstations ‘met opstal’ in de gemeente Amsterdam zoekt de gemeente een opdrachtnemer voor de periode van 2024 tot en met 2028..
Het onderhoud sluit aan op het assetmanagementplan stedelijke busstations van de gemeente. De wensen en eisen die hieromtrent van toepassing zijn voor de opdrachtnemer uitgewerkt in de aanbestedingsstukken.

Het beheer van de drie stedelijke busstations met ‘opstal’ is deels inbesteed en deels uitbesteed.
Het deel wat is inbesteed, wordt uitgevoerd door GVB.
De opdracht is multidisciplinair, omdat het onderhoud facilitaire hard- en soft services activiteiten omvat.
De scope van de opdracht is onderverdeeld in tactische en operationele programma’s. De preventieve werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:
o Een proactief adviserende rol als input voor het instandhoudingsprogramma. Er wordt onder andere input verwacht met betrekking tot innovatie bij ‘geconstateerd’ onderhoudswerk, zoals een motivatie voor vroegtijdige vervanging.
o Inspecteren – Uitvoeren van inspecties, zoals onder andere NEN2767 en NEN3140-inspecties
o Keuren – Het keuren (certificeren) van keuringsplichtige installaties;
o Preventief onderhoud
o Installatieverantwoordelijkheid voor de systemen binnen scope die geïnspecteerd worden conform het handboek AMS-HBEI-003-0.1, handboek bedrijfsvoering elektrotechnische installaties NEN3140 en NEN3840 (8 januari 2019).

Voor herstelwerkzaamheden zal opdrachtgever apart opdrachten verstrekken binnen de kaders van de raamovereenkomst. De Gemeente heeft het voornemen de raamovereenkomst voor de duur van vier jaar te sluiten. De Raamovereenkomst gaat in op 1 mei 2024.

Om ondernemers meer inzicht te geven in de opdracht organiseert de gemeente bij voldoende interesse een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal een schouw worden georganiseerd door de  gemeente, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gemeente als doel heeft gesteld bij deze opdracht en wat haar wensen zijn. Er zal geen nieuwe informatie worden verstrekt, alleen achtergrondinformatie bij de reeds gepubliceerde stukken. De gemeente zal minimaal één week voor de geplande informatiebijeenkomst  (vrijdag 29 januari 2024 10:00) via een publicatie op Mercell laten weten of de bijeenkomst doorgaat en daarbij vermelden welke procedure daarop van toepassing is. Indien ondernemers aanwezig wensen te zijn, dienen zij uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 via de berichtenmodule op Mercell aan te geven wie en in welke hoedanigheid aanwezig zal zijn (maximaal twee personen per inschrijver). Mondeling gegeven antwoorden tijdens de informatiebijeenkomst hebben geen rechtskracht. Uitsluitend de informatie die wordt vrijgegeven in de aanbestedingsstukken is informatie waarop inschrijvers zich mogen baseren.

Bron: Tenderned zondag 7 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321908

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *