Nieuwbouw Kindcentrum Klazienaveen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum Klazienaveen

Impressie: © Viviani

Onder de werknaam KC Klazienaveen, bestaande uit Stichting Viviani en Stichting Primenius, wordt gezamenlijk gewerkt aan het realiseren van een nieuwbouwschool. In de nieuwbouw zullen twee basisscholen en een voorschoolorganisatie intensief samenwerken en samenwonen. Dit zijn CB de Kap (Viviani), Pastoor Middelkoop (Primenius) en Stichting Kinderwerk.
Door JOUS architecten is een ontwerp gemaakt dat met de ontwerppartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen. Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de gunning aan opdrachtnemers voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, inclusief terreininrichting (perceel 1) en de elektrotechnische en werktuigbouwkundige
installatiewerkzaamheden (perceel 2) ten behoeve van de nieuwbouw van KC Klazienaveen. De nieuwbouwschool heeft een oppervlakte van ca. 2.290 m2 bvo. Het kindcentrum wordt gerealiseerd aan de Horizon 76 in Klazienaveen.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. De aanbesteding wordt Europees via Tenderned bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. Gegadigde mag zich eenmaal, al dan niet in een samenwerkingsverband met andere ondernemingen, aanmelden.
De aanbestedende dienst laat een vooraf vastgesteld aantal gegadigden toe (vijf). Deze voldoen allen aan de geschiktheidseisen en vooraf vastgestelde voorwaarden.

Een gegadigde mag een verzoek tot deelname doen voor perceel 1 of perceel 2. Een gegadigde kan voor het perceel waarvoor hij een verzoek tot deelneming indient, de keuze maken om voor dat perceel zelfstandig of met een onderaannemer deel te nemen.
In de gunningsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het technisch ontwerp en bestek beschikbaar gesteld. Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en technisch ontwerp, een inschrijving wordt uitgevraagd tijdens de gunningsfase. Met de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund wordt een aannemingsovereenkomst aangegaan. De voorgenomen formele startdatum van de uitvoering is 5 juni 2024. Voor de realisatie is een termijn van twaalf maanden aangehouden. De uiterste opleverdatum is juli 2025.

Bron: Tenderned dinsdag 9 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321975

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *