Onderhoud, reparatie en keuringen voertuigen, inventaris en bepakking VR Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud, reparatie en keuringen voertuigen, inventaris en bepakking VR Kennemerland

In september 2020 loopt de huidige overeenkomst die Veiligheidsregio Kennemerland ( Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en  Zandvoort heeft afgesloten af. Gezien de financiële omvang van de opdracht en het aflopende bestaande contract, is de aanbestedende dienst van plan met een openbare Europese aanbesteding nieuwe overeenkomsten af te sluiten.

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Het doel van deze aanbesteding is om per perceel een raamovereenkomst te sluiten met een opdrachtnemer. Het is mogelijk om op meerdere percelen in te schrijven. Het aantal percelen in deze aanbesteding bedraagt maar liefst 10, te weten:

Reparatie, onderhoud, banden en keuringen personenwagens en bestelwagens tot 3.500 GVW

 • perceel 1: Mercedes-Benz (16 voertuigen)
 • perceel 2: Volkswagen (59 voertuigen)
 • perceel 3: Citroën (17 voertuigen)
 • perceel 4: Fiat / Nissan / Izuzu / Opel (8 voertuigen)

Reparatie, onderhoud, banden en keuringen voertuigen vanaf 3.500 GVW

 • perceel 5: Mercedes-Benz (33 voertuigen)
 • perceel 6: Volvo (7 voertuigen)
 • perceel 7: MAN (4 voertuigen)
 • perceel 8: DAF (17 voertuigen)
 • perceel 9: Scania (2 voertuigen)

Keuringen, reparatie en onderhoud inventaris en bepakkingen

 • perceel 10: Inventaris en bepakkingen

Waaronder,  het keuren van de inventaris en bepakking uit alle voertuigen, negen containers, werkplaats en magazijn(en). De keuringen betreffen gecertificeerde keuringen volgens NEN normering. Onder bepakking wordt verstaan alle materialen die op de voertuigen en/of containers liggen. Het jaarlijks keuren volgens NEN normering van het gereedschap en de machines aanwezig in de 19 werkplaatsen van de aanbestedende dienst. Buiten de scope van de opdracht vallen het onderhoud, reparatie en keuring van:

 •  C2000 communicatie apparatuur;
 •  keuring van de slangen en de O2-, CO-, H2S-, explosie- en RA-meters;
 •  keuring van maskers, ademlucht apparatuur en SVM (schuimvormendmiddel);
 •  opbouw van voertuigen.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer die de in het PvE beschreven dienstverlening kan uitvoeren. De dienstverlening dient uitgevoerd te worden op basis van een samenwerking waarbij werkafspraken worden vastgelegd in een SLA. In de samenwerking verlangt de aanbestedende dienst een proactieve en adviserende rol van de opdrachtnemer. Het doel is dat de operationele inzet en inzetbaarheid van de voertuigen en/of bepakkingen van de aanbestedende dienst is gemaximaliseerd.

De contractduur van de overeenkomst bedraagt twee jaar. Deze overeenkomst kan door de aanbestedende dienst met drie maal twee jaar worden verlengd. De aanbestedende dienst deelt de opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk mee of hij de overeenkomst al dan niet verlengt.

Bron: Tenderned 27 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191148

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *