Marktconsultatie MVI bij Reliningsprojecten Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie MVI bij Reliningsprojecten Utrecht

De hoofddoelstelling van de marktconsultatie is om een mogelijk aanbestedingstraject af te stemmen op de visie en ambitie van Gemeente Utrecht binnen de mogelijkheden die er zijn in de markt. Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen voor de aan te besteden opdracht, op het gebied van inhoud, proces en markt. Hierbij wil de gemeente informatie inwinnen ten einde de meest ideale oplossing aan te besteden en te komen tot:
Een rechtmatige en doelmatige aanbestedingsstrategie en –procedure;
Een adequate opdrachtomschrijving;
Een goed beeld van de van toepassing zijnde duurzaamheidsaspecten;
De innovatieve ideeën/zienswijzen van de markt;
De te hanteren gunningscriteria;
De te stellen randvoorwaarden.
De marktconsultatie dient de gemeente vertrouwen te bieden in de haalbaarheid van de aan te besteden oplossing en in het vermogen van de (deelnemende) marktpartijen om deze oplossing te kunnen realiseren. De marktconsultatie kan daarnaast informatie geven over de mogelijkheden die marktpartijen zien om een oplossing met een beperkt budget aan de minimum eisen te laten voldoen. En om de gemeente te prikkelen met interessante oplossingen. Deze marktconsultatie heeft niet tot doelpartijen te selecteren of te contracteren. Het is niet de bedoeling dat u een aanmelding of inschrijving indient.

De gemeente Utrecht is van plan om op jaarlijkse basis 18 kilometer riolering volledig te vervangen en/of te relinen. Dit betekent tot 2026 51 km en van 2026 tot 2030 70 km. Deze marktconsultatie beperkt zich tot de reliningsprojecten en de visie die u ten aanzien van deze projecten heeft. Utrecht koopt nu jaarlijks circa drie reliningsprojecten in, deze worden meervoudig onderhands ingekocht. Er zijn vragen binnen de gemeente of dit de meest optimale manier is voor het inkopen van deze relingsprojecten. Ziet de markt bijvoorbeeld meer kansen in een raamovereenkomst of ziet de markt een nog betere manier van inkopen/aanbesteden. De marktconsultatie zal door middel van een schriftelijke inventarisatie worden uitgevoerd. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed (zie link onder dit artikel).  Indien de gemeente u naar aanleiding van uw antwoorden op de gestelde vragen wenst uit te nodigen voor een
toelichtingsgesprek, dan ontvangt u hiervoor een separate uitnodiging via TenderNed. 

De planning van de procedure is onderstaand weergegeven.

Bron: Tenderned 17 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219814

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *