Onderhoud recreatieterreinen Pijnacker-Nootdorp – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud recreatieterreinen Pijnacker-Nootdorp

Foto: © Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil één partij te contracteren voor het onderhouden van vijf recreatieterreinen. Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente.
Het werk bestaat in de hoofdzaak uit:
Maaien gras, talud en watergangen;
Randen beplanting snoeien;
Onkruidbeheersing op halfverharding;
Zwerfafval opruimen;
Afvalbakken legen en onderhouden;
Bijkomende werkzaamheden.

Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met een geraamde waarde van €650.000,- exclusief btw (voor de totale opdracht). De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is gepland op 1 april 2022 en heeft een looptijd tot en
met 31 maart 2024, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De raamovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.  
Met de inschrijver die de op één na de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs heeft gedaan wordt er een wachtkamerovereenkomst afgesloten.

De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘Laagste prijs’. Er is gekozen voor dit gunningscriterium omdat de componenten in het bestek dermate gedetailleerd zijn beschreven en (in verhouding tot de omvang van het werk) weinig tot geen meerwaarde valt te creëren door inschrijvers op onderdelen zoals de communicatie en de planning.

Bron: Tenderned zondag 23 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250344

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *