Onderhoud pompputten en rioolgemalen Halderberge – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud pompputten en rioolgemalen Halderberge

De opdrachtgever, de gemeente Halderberge, wil een overeenkomst afsluiten voor het reinigen en preventief en correctief
onderhoud van pompputten en rioolgemalen en het oplossen van storingen. Aan het einde van het tweede jaar zal een evaluatie van de werkzaamheden plaatsvinden waarbij als de werkzaamheden naar tevredenheid van de opdrachtgever zijn uitgevoerd de overeenkomst zal worden verlengd voor de duur van één jaar. Aan het einde van het eerste verlengingsjaar zal ook een evaluatie
plaatsvinden. Na deze verlenging kan de overeenkomst nog één keer worden verlengd met één jaar. Het doel dat de opdrachtgever nastreeft met de opdracht is het voorkomen van pompstoringen waardoor uitvoeringen wordt gegeven aan de doelstelling inzameling en transport van afvalwater volgens de Waterwet.

De overeenkomst bevat reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan alle pompinstallaties incl. appendages en bedieningskasten om deze optimaal operationeel te houden. Dit inclusief rapportage en vervangingsadvies. Tevens wordt er in het onderhoudscontract het oplossen van storingen opgenomen. Het verhelpen van storingen wordt verrekend op basis van een vaste prijs voor het oplossen van storingen, inclusief materieel, arbeidsloon en voorrijkosten. De opdrachtgever maakt
onderscheid tussen urgente en niet urgente storingen.
De volgende diensten maken deel uit van de opdracht:
− Reiniging gemalen
− Preventief en correctief onderhoud aan elektrotechnische en mechanische pompinstallaties.

De opdrachtgever heeft voor het monitoren van de gemalen, melden van storingen en alarmen het telemetriesysteem H2go.
De reden van de storingen wordt door de inschrijver in de beheerapplicatie SAM® ingevuld. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat zij uiterlijk begin september 2023 starten met reiniging en preventief onderhoud aan gemalen, pompputten en randvoorzieningen. De inschrijver heeft voorafgaand aan de inschrijving kennisgenomen van de ligging en bereikbaarheid van alle in de aanbestedingsdocumenten genoemde installaties. De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 juli 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee jaar. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één  jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging of bij het bereiken van de maximale omvang. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 16 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294954

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *