Leverantie bomen gemeente Westerkwartier – Aanbestedingsnieuws

Leverantie bomen gemeente Westerkwartier

Illustratie: pixabay.com / susannp4

De aanleiding voor deze aanbesteding van de gemeente westerkwartier wordt gevormd door de wens om grote hoeveelheden
bomen op een uniforme wijze in te kopen. De aanbesteder kiest ervoor deze opdracht in twee percelen aan te besteden:
• Perceel 1: Leverantie bomen Buitengebied gemeente Westerkwartier;
• Perceel 2: Leverantie bomen Binnen bebouwde kom gemeente Westerkwartier.
Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid op in te schrijven op beide percelen. De aanbestedende dienst gunt niet meer dan één perceel aan een en dezelfde inschrijver. Mocht een inschrijver op twee percelen de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben, dan bepaalt de aanbestedende dienst welk perceel wordt gegund aan de inschrijver. De aanbesteder is op zoek naar professionele partijen die een goede kwaliteit leveren. (NDR: Wie niet?)
Het werk van beide bestekken bestaat in hoofdzaak uit het leveren van bomen. De bomen dienen geleverd te worden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Westerkwartier.

Binnen de raamovereenkomsten zullen nadere deelopdrachten worden gesloten door de aanbestedende dienst. De aannemer heeft geen exclusief recht op het werk zoals beschreven staat in de raamovereenkomst. Dit omdat er overlap kan bestaan met andere contracten en werk door derden. De raamovereenkomst start meteen na gunning en eindigt na twee jaar met een mogelijke verlenging van twee keer één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats door middel van het principe van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Daarbij worden de volgende onderdelen meegenomen in de waardering:
 Prijs (40 procent/punten)
 Plan van aanpak (60 procent/punten)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om op enig moment een nadere toelichting omtrent de ingediende inschrijving te vragen aan inschrijvers, indien zij dit nodig acht.

Bron: Tenderned zondag 16 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294957

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *