Onderhoud OVL-installatie Leudal en Nederweert – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud OVL-installatie Leudal en Nederweert

Foto: Google Streetview

De gemeenten Leudal en Nederweert hebben het voornemen met deze aanbesteding één raamovereenkomst met één opdrachtnemer af te sluiten voor het onderhouden van de openbare verlichting voor de komende twee  jaar. Aan het einde van de overeenkomst, bij wederzijds welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer, kan de overeenkomst mogelijk tweemaal
twee jaar worden verlengd. Ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023.  De opdracht is niet onderverdeeld in percelen waar afzonderlijk op ingeschreven kan worden.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeenten Leudal en Nederweert. De projectomvang is ca. €400.000,- per jaar betreffende de werkzaamheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeenten behouden zich het recht voor om de omvang van de opdracht te beperken of te vergroten indien de behoefte wijzigt. De beperking is niet gelimiteerd. Bij maximale looptijd van de opdracht zal de omvang ca. €2.400.000,- bedragen.

Deze Aanbesteding betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende diensten gunnen de opdracht aan de inschrijver die de laagste (fictieve) inschrijvingssom conform inschrijvingsstaat indient.
De totale fictieve inschrijfsom wordt bepaald door de som van het inschrijvingsbiljet en de opgegeven netto-waarde van de opgegeven kortingen en opslagen. Het niet invullen van een prijs leidt tot ongeldigheid van de inschrijving. De inschrijver dient een korting/ opslag op bruto/ netto prijzen in waarmee de opdrachtgever niet in de raamovereenkomst benoemde catalogusproducten aan kan schaffen.

Bron: Tenderned vrijdag 24 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265111

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *