Onderhoud openbare verlichtingsinstallatie Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud openbare verlichtingsinstallatie Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Foto: © Gemeente Roerdalen

De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen besteden deze opdracht aan en gaan elk afzonderlijk een overeenkomst met de opdrachtnemer aan. De gemeente Roerdalen is namens de drie gemeenten de penvoerder. De volledige titel van de aanbesteding is: Het onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie en de mogelijkheid tot het uitvoeren van projectmatige openbare verlichtingsinstallatie werken in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

De huidige overeenkomst voor de openbare verlichting met de huidige partij in de gemeenten loopt af per 31 december 2022. De gemeenten willen met deze gezamenlijke openbare aanbesteding een contract aangaan met één partner en dit aansluitend aan de afloop van de huidige overeenkomst, derhalve per 1 januari 2023. De aard van de werkzaamheden is in eerste instantie gericht op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL). Dit kan aangevuld met het uitvoeren van projectmatige werken, zoals vervangingen en/of nieuwe aanleg van openbare verlichting. De intentie van de opdrachtgevers is om de OVL-projecten als deelopdracht bij de opdrachtnemer te beleggen. Het staat de opdrachtgevers vrij om elders een offerte aan te vragen of aan te besteden.
Reden hiervoor kunnen zijn:
– het functioneren en communiceren van opdrachtnemer voor het gedeelte OVL-onderhoud;
– interne inkoopvoorwaarden;
– interne afwijkende boekingsnummers of budgetten.

De duur van de opdracht is vastgesteld op maximaal acht jaar, inclusief verlengingen, waarvan in eerste instantie een periode van vier jaar. De gemeente Echt-Susteren heeft als doelstelling om in 2025 100% verled te zijn en heeft een overeenkomst met Lightwell. Vanuit deze overeenkomst worden de armaturen van Lightwell aan de gemeente geleverd met de daarbij behorende geldende garantietermijnen (20 jaar na uitlevering). De gemeente stelt de armaturen ter beschikking aan de opdrachtnemer van onderliggende overeenkomst om als deelopdracht vervangen te worden. De procedure betreft de Europese openbare procedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned zondag 18 september 2022https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272583

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *