Onderhoud openbare verlichting Smallingerland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud openbare verlichting Smallingerland

Foto: Google Streetview

Het onderhoud van openbare verlichtingsinstallaties binnen de grenzen van de gemeente Smallingerland, wordt door de gemeente uitbesteed. De overeenkomst die de gemeente eerder hiervoor is aangegaan loopt op korte termijn af. De gemeente start daarom een aanbesteding op met als doel een nieuwe (raam)overeenkomst af te sluiten met een geschikte partner.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan voornamelijk doch niet uitsluitend uit:
 Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
 Het herstellen van storingen en schades aan verlichtingsinstallaties;
 Het verwerken van mutaties in het beheersysteem van gemeente;
 Het vervangen van lampen;
 Het vervangen van schademasten en armaturen;
 Het onderzoeken van storingen van elektrische (delen van) objecten die vanuit lichtmasten worden gevoed, zoals reclame- en informatieborden en ANWB bewegwijzering;
 Het doen van onderzoek naar en opstellen van rapportages over schades aan verlichtingsinstallaties;
 Bijkomende werkzaamheden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2024. Na deze periode kan de overeenkomst door de opdrachtgever met twee keer één jaar worden verlengd. De aanbestedende dienst raamt de totale waarde van de raamovereenkomst, inclusief optiejaren, op circa €1.000.000,- exclusief omzetbelasting. Aan dit geraamde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend. De opdracht zal worden aanbesteed volgens de Europees openbare procedure. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 6 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274867

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *