Onderhoud natuurgras sportvelden Hardenberg en Ommen – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud natuurgras sportvelden Hardenberg en Ommen

Foto: Pexels.com

De opdracht in deze openbare aanbesteding bestaat uit het groot onderhoud aan de natuurgras sportvelden en in hoofdlijnen betreffen dit de volgende werkzaamheden:

Groot onderhoud sportvelden;
Bezanding en bemestingswerkzaamheden;
Toplaag- en grondbewerkingen;
Onderhouden van drainagesystemen;
Onkruidbestrijding/ beheersing.

De Opdracht wordt verdeeld in percelen, te weten:
Perceel 1: gemeente Hardenberg
Perceel 2: gemeente Ommen

Perceel 1: gemeente Hardenberg
De doelstelling van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één inschrijver voor het groot onderhoud van de natuurgras sportvelden van de gemeente Hardenberg.
Perceel 2: gemeente Ommen
De doelstelling van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één inschrijver voor het groot onderhoud van de natuurgras sportvelden van de gemeente Hardenberg.
Let op: voor deze opdracht geldt dat één inschrijver wordt gecontracteerd voor beide percelen (perceel 1: gemeente Hardenberg en perceel 2: gemeente Ommen). Inschrijver dient zich voor beide percelen in te schrijven.

Hieronder is een opsomming per gemeente opgenomen welke locaties binnen de scope van deze opdracht vallen.
Perceel 1: gemeente Hardenberg:
• De Boshoek
• Baalderveld
• Het Hoge Holt
• Kruserbrink
• Sportboulevard (binnenbaan atletiekbaan)
• De Kei
• De Krim
• De Boekweit
• De Balk
• Moscou
• De Polderhoek
• Dubbeltreffer
• Noppenweide
Het hoofdveld van HCC Hardenberg valt buiten scope van deze opdracht.
Perceel 2: gemeente Ommen:
• Westerpark
• Westbroek
• Molenesch
• Zandeinde
• Paardeweide

Perceel 1: gemeente Hardenberg
De te sluiten raamovereenkomst betreft een RAW raamovereenkomst op basis van de UAV 2012. Deze heeft een initiële looptijd van één jaar en negen maanden. De raamovereenkomst kan door de gemeente eenmaal met één jaar en eenmaal met drie maanden verlengd worden. Hardenberg raamt de totale waarde van de raamovereenkomst, waaronder wordt verstaan het groot onderhoud aan de natuurgras sportvelden, op €663.000,-, exclusief btw, inclusief optiejaren, en wordt gemaximeerd op dit bedrag. Indien dit bedrag bereikt is zal gemeente een nieuwe aanbesteding organiseren.

Perceel 2: gemeente Ommen
De te sluiten raamovereenkomst betreft een RAW raamovereenkomst op basis van de UAV 2012. Deze heeft een initiële looptijd van één jaar en negen maanden. De raamovereenkomst kan door de gemeente eenmaal met één jaar en eenmaal met drie maanden verlengd worden. Ommen raamt de totale waarde van de raamovereenkomst op €395.000,-, exclusief btw, inclusief optiejaren, en wordt gemaximeerd op dit bedrag. Indien dit bedrag bereikt is zal gemeente een nieuwe aanbesteding organiseren.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding betreft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zondag 9 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248934

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *