Bedrijfswagens gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfswagens gemeente Altena

Foto”Pixabay.com

De gemeente Altena is een fusiegemeente van van 21 kernen door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Met 226 vierkante kilometer is de gemeente Altena qua oppervlakte de grootste van Noord- Brabant. De gemeente heeft voor het uitvoeren van haar taken een divers wagen- en materieelpark, waarvan de objecten in eigendomsvorm zijn en grotendeels uit bedrijfsvoertuigen bestaat. De voertuigen worden ingezet voor het beheer van het openbaar gebied, denk hierbij aan groenvoorziening, afvalinzameling, strooien, toezicht, boomonderhoud en civiele werkzaamheden. Het huidige wagenpark is verouderd en aan vervanging toe. In totaal wil de gemeente tweeëndertig  nieuwe
bedrijfsvoertuigen aanschaffen. Altena heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in vijf
percelen. Per perceel mag de opdrachtnemer slechts één voertuigmerk aanbieden in het kader van uniformiteit van het wagen- en materieelpark. In het Programma van Eisen zijn de nadere eisen opgenomen.

 

*Twee van de voertuigen van perceel 2 zijn optioneel te bestellen, zonder afname verplichting

Er zal een overeenkomst worden afgesloten met één opdrachtnemer per perceel. Het staat inschrijvers vrij om in te schrijven op één of meerdere percelen. Dit kan ertoe leiden dat meerdere percelen gegund worden aan één opdrachtnemer. Per perceel wordt één overeenkomst afgesloten. Altena is van plan om 25 maart 2022 te hanteren als startdatum van de overeenkomst.

Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, die wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 9 januarri 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248938

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *