Onderhoud klokken Amsterdam en Weesp – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud klokken Amsterdam en Weesp

Klok aan de Insulindeweg Amsterdam. Foto: Google Streetview

Amsterdam heeft 129 stand alone klokken, waarvan één in Weesp welke valt onder het beheer van de gemeente Amsterdam. De stand alone klokken hebben tot doel om gebruikers van de openbare ruimte in gemeente Amsterdam te voorzien van een actuele tijdsaanduiding met voldoende beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het onderhoud van klokken maakte tot 1 september 2019 deel uit van het onderhoudsbestek
openbare verlichting. In het onderhoudsbestek openbare verlichting maakte de aannemer gebruik van een onderaannemer voor klokken. De aannemer was in de praktijk een extra schakel voor het onderhoud van klokken en daarnaast zijn er bedrijven gespecialiseerd in het onderhoud van klokken. De opdracht omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de klokken;
  • Het uitvoeren van correctief onderhoud aan de klokken

De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de ruimte om de werkzaamheden uit te voeren vrij beperkt is, met name in het centrum. Daarnaast dient opdrachtnemer ontheffingen, vergunningen, MOOR-melding en fiets verwijderen aan te vragen. Het onderhoud aan de openbare verlichting is in twee verschillende percelen verdeeld: perceel Oost en perceel West. Voor de klokken in Amsterdam is de desbetreffende perceel aannemer (Oost of West) van het openbare verlichting onderhoudscontract verantwoordelijk indien er getest
moet worden of de aansluiting werkt, er schades aan de installatie is, bij het aanleggen van een nieuwe aansluiting en/of bij het verwijderen van een bestaande aansluiting. Voor de klokken
(m.u.v. de klokken in IJburg en Amsterdam Zuid-Oost, deze zijn op het eigen net van de gemeente
Amsterdam aangesloten) dient door de opdrachtnemer tevens contact te worden gezocht met netbeheerder Liander. 

Opdrachtgever hecht veel waarde aan het behalen en borgen van de KPI’s voor dit prestatiecontract. Opdrachtgever heeft reeds twee KPI’s benoemd, te weten:

  • Opdrachtnemer garandeert een uptimepercentage van minimaal 97% (het uptimepercentage is verder gedefinieerd in het PvE).
  • Opdrachtnemer garandeert een functiehersteltijd (de hersteltijd vanaf moment van melding tot afmelding) van maximaal 10 werkdagen

Opdrachtnemer wordt tevens gevraagd een derde KPI aan te dragen. Verder wordt opdrachtnemer gevraagd een uitwerking in te dienen waarin men omschrijft hoe men de KPI’s behaalt en het behalen van de KPI’s borgt. Dit geldt voor de door opdrachtgever beschreven KPI’s
en voor de door inschrijver beschreven KPI’s
 .

Voor deze opdracht zal een overeenkomst worden afgesloten. De overeenkomst zal worden afgesloten voor achttien maanden (1,5 jaar) met een optie tot één maal één jaar verlenging. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van gemeente Amsterdam voor leveringen en diensten, versie 27 mei 2020.

Bron: Tenderned 22 oktober 2020  

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209360

1 thought on “Onderhoud klokken Amsterdam en Weesp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *