Heraanbesteding onderhoud klokken Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding onderhoud klokken Amsterdam

Klok aan de Insulindeweg Amsterdam. Foto: Google Streetview

De eerdere aanbesteding  ( zie:Onderhoud klokken Amsterdam en Weesp  is door de aanbestedende dienst voortijdig beëindigd. Amsterdam heeft 129 stand alone klokken, waarvan één in Weesp welke valt onder het beheer van de gemeente Amsterdam. De “stand alone” klokken hebben tot doel om gebruikers van de openbare ruimte in gemeente Amsterdam te voorzien van een actuele tijdsaanduiding met voldoende beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

Het onderhoud aan de klokken is reeds eerder aanbesteed, deze aanbesteding heeft niet tot een gunning geleid. Om deze reden wordt de opdracht, na het hebben doorgevoerd van een wezenlijke wijziging, opnieuw aanbesteed. 

Het onderhoud van klokken maakte tot 1 september 2019 deel uit van het onderhoudsbestek openbare verlichting. In het onderhoudsbestek openbare verlichting maakte de aannemer gebruik van een onderaannemer voor klokken. De aannemer was in de praktijk een extra schakel voor het onderhoud van klokken en daarnaast zijn er bedrijven gespecialiseerd in het onderhoud van
klokken.
De opdracht omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:
– Het uitvoeren van een eenmalige onderhoudsronde bij aanvang van de raamovereenkomst om bestaande gebreken te herstellen;
– Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de klokken;
– Het uitvoeren van correctief onderhoud aan de klokken.

De werkzaamheden vallend onder bovenstaande punten zijn verder uitgewerkt in het Programma van Eisen. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de ruimte om de werkzaamheden uit te voeren vrij beperkt is, met name in het centrum. Daarnaast dient opdrachtnemer ontheffingen, vergunningen, MOOR-melding en fiets verwijderen aan te vragen.
Het onderhoud aan de openbare verlichting is in twee verschillende percelen verdeeld: perceel Oost en perceel West. Voor de klokken in Amsterdam is de desbetreffende perceel aannemer (Oost of West) van het openbare verlichting onderhoudscontract verantwoordelijk indien er getest moet worden of de aansluiting werkt, er schades aan de installatie is, bij het aanleggen van een
nieuwe aansluiting en/of bij het verwijderen van een bestaande aansluiting. Voor de klokken (m.u.v. de klokken in IJburg en Amsterdam Zuid-Oost, deze zijn op het eigen net van de gemeente Amsterdam aangesloten) dient door de opdrachtnemer tevens contact te worden gezocht met netbeheerder Liander.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de nationale openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. De raamovereenkomst zal worden afgesloten voor één jaar met een optie tot één maal anderhalf jaar jaar verlenging. Gunning vindt plaats aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving, deze wordt bepaald door de beste-prijs-kwaliteitsverhouding.  

NDR: We missen enige tekst in deze aanbesteding er wordt gesproken over twee percelen t.w. oost en west en één raamovereenkomst.  Wat wij van AN nog graag hadden gelezen of men op beide percelen mag inschrijven en zo ja kan de inschrijver dan beide percelen gegund krijgen. Komt er per perceel één raamovereenkomst?

Bron: Tenderned vrijdag 23 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234032

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *