Onderhoud hekwerken Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud hekwerken Haarlemmermeer

Foto: Pexels.com

De gemeente Haarlemmermeer heeft binnen haar gemeentegrens in de diverse woonkernen verschillende hekwerken. Het team Beheer en Onderhoud geeft deelopdrachten aan opdrachtnemer om het betreffende nieuw te leveren en plaatsen, het onderhoud en eventuele reparaties van hekwerken uit te voeren. Met deze aanbestedingsprocedure is de gemeente Haarlemmermeer vast van plan één partij te selecteren voor de uitvoering van dit bestek.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het leveren en aanbrengen van diverse stalen hekwerken
  • Het leveren en aanbrengen van diverse sportveld hekken en ballenvangers
  • Het vervangen of verplaatsen van diverse hekwerken
  • Het herstellen van schades aan hekwerken
  • Kleine grondwerkzaamheden en bestratingen.
  • Het verwijderen en afvoeren van hekken.

De gemeente beoogt een partij te contracteren die een ‘partner’ is die uiteraard het juiste kan leveren, plaatsen, het onderhoud en reparaties kan uitvoeren, die toegevoegde waarde biedt, proactief is, meedenkt en garandeert en feitelijk in staat is dat hij het bestek 20-003 uit kan voeren en ook uit zal voeren.
De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar met een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 september 2020. Uiterlijk 3 maanden vóór het einde van de looptijd van de overeenkomst informeert opdrachtnemer of opdrachtgever gebruik wil maken van de optionele verlenging. Bij wederzijds goedvinden wordt de verlenging van de overeenkomst aangegaan. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor het onderhoud en reparaties aan hekwerken tussen circa €50.000,- en €75.000,– exclusief btw per jaar. Dit geeft geen garantie 
voor de werkelijke afname de komende jaren. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit bedrag.
Een inschrijver mag slechts één keer inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij in combinatie. Wordt in strijd met 
vorenstaande gehandeld, dan zijn de betreffende inschrijvingen ongeldig.

Bron: Tenderned 22 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193306

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *