Onderhoud groen in wijken Westland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud groen in wijken Westland

Openbaar groen Naaldwijk, Gemeente Westland
Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding is om met één inschrijver te komen tot een overeenkomst voor het onderhoud van het groen in de wijken van de gemeente Westland. De gemeente wil voor een periode van één jaar een overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van één keer één jaar. De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

  • Verwijderen stamopschot bomen
  • Onkruidbeheers ing boomspiegels
  • Onkruidbeheers ing beplantingen
  • Knippen hagen
  • Snoeien randen beplantingen
  • Bemesten rozen en vaste planten
  • Maaien en bijmaaien van gazons
  • Verwijderen blad van gazons
  • Afsteken van graskanten

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een Europese openbare procedure:
De gemeente verwacht op grond van de graad van complexiteit van de opdracht een redelijk aantal inschrijvers. Het beperken van het aantal marktpartijen dat een inschrijving mag indienen acht de gemeente op grond daarvan niet nodig. Daarom kiest de gemeente voor het volgen van Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned 6 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184240

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *