Onderhoud Gras in Montferland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Gras in Montferland

Gemeente Montferland is op zoek naar een opdrachtnemer die om een overeenkomst aan te gaan voor onderhoud grasvelden, omdat het huidige contract ten einde loopt. Ook deze aanbesteding is via Mercell gepubliceerd. Bij de aanbesteding zit ook een wachtkamerregeling voor andere belangstellenden. De definitieve gunning wordt verwacht eind maart 2024.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 1. Onderhoudswerkzaamheden gazon, waaronder: – Beheersen grashoogte gazons. 2. Onderhoudswerkzaamheden ecologische grasvelden binnen bebouwde kom; 3. Diverse kleine bijkomende werkzaamheden en ter beschikking stellen van mensen en materieel.

Uit de selectieleidraad:

De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend.
De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.

Voor wat betreft de gunningscriteria is de opdracht 40/60 BPKV

Voor het onderdeel kwaliteit wordt gekeken naar:

Foto: Pixabay.com

1. Plan van aanpak Samenwerking en onderling vertrouwen
2. Personeel en materieel (arbeidsmarktkrapte nu en in de toekomst)

 

Bronnen: Tenderned / Aanbestedingsleidraad / Bestek

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323438

en:

https://s2c.mercell.com/today/66281

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *